ม.เกษมบัณฑิตพร้อมเดินหน้าโครงการธนาคารกีฬาปีที่ 7

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในหลากหลายมิติ ประกอบกับปัจจุบันเด็กและเยาวชนตื่นตัวและสนใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬามากขึ้นตามลำดับ

ดร.เสนีย์ เผยอีกว่า ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงโอกาสและความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมจะพบว่าด้วยสภาพปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือนและปรากฎการณ์ต่างๆส่งผลให้เด็กจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กที่มีต้นทุนทางกีฬาต้องขาดโอกาสและไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้  ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมกีฬาของเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงผนึกพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้า "โครงการธนาคารกีฬา" เพื่อรองรับและเป็นทางเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของเด็กและเยาวชนต่อไป

ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการธนาคารกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นับแต่มีการก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2560 โครงการโดยการการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบทางสังคมภายใต้แนวคิด จิตอาสาพัฒนากีฬาชาติ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการมอบอุปกรณ์กีฬาและการเปิดคลินิกภายใต้ธนาคารกีฬาสัญจรสำหรับเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมฝึกทักษะกีฬากับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง

"ในโอกาสที่โครงการธนาคารกีฬาจะครบรอบ 7 ปี ของการจัดตั้งในปี 2567 นี้นั้น เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับการกีฬาของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศได้รับการพัฒนาทักษะทางการกีฬาเพื่อต่อยอดและก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาคุณภาพชั้นนำสามารถรับใช้ประเทศชาติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยก็จะเดินหน้าด้วยการผนึกพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้โครงการธนาคารกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสำหรับการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคตสืบไป"ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport