ม.เกษมบัณฑิตพร้อมเดินหน้าจัดคาราวานธนาคารกีฬาสัญจร

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ออกมาเปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาในมิติต่างๆเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญที่ ม.เกษมบัณฑิต ตระหนักและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันเด็กและเยาวชนตื่นตัวและสนใจที่จะการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามากขึ้นตามลำดับ มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกิจกรรมและทักษะกีฬา ภายใต้โครงการ "ธนาคารกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี เผยอีกว่า โครงการดังกล่าวนับตั้งแต่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2560 จนถึงขณะนี้ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการบ่มเพาะ หรือปั้นแต่งทุนกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะและมอบอุปกรณ์กีฬาให้สถาบันการศึกษาและชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานพบว่า โครงการได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาตลอดจนชุมชนและผู้สนับสนุนด้วยดี ที่น่าสนใจคือความต้องการที่จะให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยเฉพาะการพัฒนาและสร้างศักยภาพทางการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะเดินหน้าและขับเคลื่อนโครงการธนาคารกีฬาต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวว่า จากที่โครงการธนาคารกีฬา ม.เกษมบัณฑิตได้ผนึกพลังร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคีเครือข่ายทางการกีฬาภายใต้คาราวานสัญจรด้วยการแจกอุปกรณ์และนำกูรูหรือผู้ฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลไปถ่ายทอดทักษะและนวัตกรรมใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถานศึกษาและชุมชนที่ห่างไกลหรือแดนปืนเที่ยงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากเด็กและเยาวชนสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและต่อยอดด้วยการวางรากฐานทางการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนภายใต้ "จิตอาสาพัฒนากีฬาชาติ" โครงการธนาคารกีฬา ม.เกษมบัณฑิตก็จะเดินหน้าในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนกีฬาให้กับทรัพยากรของชาติต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport