เยาวชนนับพันรับมอบวุฒิบัตรจาก กรมพลศึกษา หลังผ่านกิจรรมร้อนนี้มีกีฬาฯ

กรมพลศึกษา ปิดกิจกรรม "ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก" สุดชื่นมื่น หลังมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,050 คน โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีการเรียนการสอน 13 กีฬา

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ผ่านการฝึกในกิจกรรม "ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก" ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567  ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติวันที่ 27 เม.ย.67  โดยมีนายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมมอบวุฒิบัตรด้วย

บรรยากาศในช่วงพิธีปิด นอกจากมีการมอบวุฒิบัตรแล้ว ยังได้จัดให้มีการแสดงของเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกฝนในกิจกรรมร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก ทั้งการแสดงชุดทักษะกีฬา และการแสดงนันทนาการสีสันแห่งจินตนาการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่เด็กได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านกีฬา และนันทนาการ ความตั้งใจ ในการฝึกฝน ฝึกซ้อมหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตลอดช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เผยว่า กิจกรรมร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรมพลศึกษาที่มีความสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและนันทนาการซึ่งเป็นทักษะทางร่างกายแล้ว ยังเสริมสร้างทักษะทางด้านจิตใจ ที่เป็นการเรียนรู้การมีน้ำใจนักกีฬา การสร้างสัมพันธ์ มิตรภาพ ระหว่างเพื่อน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น เป็นพื้นฐานการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนได้ในสังคมปัจจุบัน

ทั้งนี้กิจกรรมร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2567 จัดในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-26 เม.ย.67 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติด้วยการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพ ให้เยาวชนของประเทศมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เห็นคุณค่า ตระหนัก และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ

ในกิจกรรมดังกล่าว มีการเรียนการสอน 13 กีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ, หมากล้อม,เทควันโด, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวย, ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก, เทเบิลเทนนิส, แอโรบิค, สแต็ค, และ กระบี่กระบอง/ดาบไทย และมีกิจกรรมนันทนาการ จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ ดนตรีไทย/ดนตรีสากล อาทิกีตาร์, คีย์บอร์ด, กลองชุด, ศิลปะ, นาฏศิลป์, ร้องเพลง, สตรีทแดนซ์, เชฟตัวน้อย และ สมาร์ทคิดส์ โดยกิจกรรมจัดให้มีการสอนภายในสนามกีฬาแห่งชาติ และที่ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 2 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลกับฟุตซอล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,050 คน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport