เปิดชิงชัย "สองเลเกมส์" กีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งที่ 10

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "สองเลเกมส์" ที่สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อ 22 เม.ย.67 โดยมี พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนประณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ผู้บังคับบัญชาการจากหน่วยต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 10  ประจำปี 2567  "สองเลเกมส์" ขึ้น ภายใต้คำขวัญการแข่งขัน “ดินแดนสองอ่าว ภูเขาตระหง่าน วัฒนธรรมตระการตา อย่าได้หวังเหวิด” ในระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักการเล่นกีฬา รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เปิดโอกาส  ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย รวมถึงการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ก่อให้เกิดความรักสามัคคี กลมเกลียวในหมู่คณะ

สำหรับในปีนี้มีนักเรียนและครูผู้ควบคุมจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 222 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,400 คน โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ นักกีฬา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1, ภาค 2, ภาค 3 และ ภาค 4 ทำการชิงชัย 7 ชนิดกีฬาสากล คือ กรีฑา, แชร์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, ฟุตบอล 7 คน, วอลเลย์บอล และสแต็ค รวมถึงกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งแบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นไม่เกิน 14 ปี

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ เผยว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นการเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียน ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย การละเล่น รวมถึง การนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดความ สามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทักษะด้านกีฬาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาระดับเขต ระดับจังหวัด และก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย

ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา เพื่อให้ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ทั้ง 4 ภาค ได้ใช้เป็นสถานที่ในการพัก พบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างคุณครูและนักกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจากทั่วประเทศ ระหว่างทำการแข่งขันในมหกรรมกีฬาครั้งนี้


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport