กรมพลศึกษาจัดกระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน ส่งเสริมคุณค่าศิลปะต่อสู้ไทย

เปิดทางการศึก กระบี่กระบอง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กทม. หวังส่งเสริมคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ของไทยและส่งเสริมการออกกำลังกายให้เยาวชน

 ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา ในฐานะผู้ช่วยอธิบดีกรมพลศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกระบี่กระบอง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กทม. เมื่อ 25 มี.ค.67 โดยมี นายวิศาล สิปิยารักษ์ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ร่มเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬาไทย, คณะบุคลากรกรมพลศึกษา, ผู้แทนและนักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม

 กรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน กระบี่กระบอง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มี.ค.67 ที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ลาน Avenue Zone A  ชั้น G เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนได้มีโอกาสใช้ทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกฝนเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะด้วยกีฬากระบี่กระบอง ให้เป็นที่รู้จักในระดับเวทีนานาชาติ ต่อยอดสู่การเป็นซอฟท์เพาเวอร์ของประเทศไทยอีกด้วย

  สำหรับกาารแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 121 คน แบ่งออกเป็น นักกีฬาชาย 49 คน, นักกีฬาหญิง 42 คน และเจ้าหน้าที่อีก 30 คน โดยจะทำการประลองอาวุธในประเภทต่างๆประกอบด้วย  กระบี่, ดาบสองมือ, พลอง, ง้าว และ ศาตราวุธต่างๆ  ทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport