กรมพลศึกษาเปิดกิจกรรมร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก ปี 67

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก" ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อ 23 มี.ค.67

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.67 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก" ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 โดยมี นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา อาทิ นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, นายอิทธิพล  อิงประสาร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, และนางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้ สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา จัดโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-26 เม.ย. 2567 เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติด้วยการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพ ให้เยาวชนของประเทศมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เห็นคุณค่า ตระหนัก และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ มีการเรียนการสอน 13 กีฬา 

สำหรับกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ ที่เปิดทำการสอน 13 กีฬา ประกอบด้วยว่ายน้ำ, หมากล้อม, เทควันโด, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวย, ยิมนาสติกลีลาเด็กเล็ก, เทเบิลเทนนิส, แอโรบิค, สแต็ค, และ กระบี่กระบอง/ดาบไทย โดยจะทำการสอนภายในสนามกีฬาแห่งชาติ และที่ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 2 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลกับฟุตซอล ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,050 คน

นอกจากนี้ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษายังได้จัดกิจกรรม "ร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2567 ควบคู่กันด้วย ซึ่งจะเปิดสอนระหว่างวันที่ 18 มี.ค. -10 พ.ค. 2567 เพื่อมุ่งส่งเสริมเด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจและความถนัด จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ ดนตรีไทย/ดนตรีสากล, กีตาร์, คีย์บอร์ด, กลองชุด, ศิลปะ, นาฏศิลป์, ร้องเพลง, สตรีทแดนซ์, เชฟตัวน้อย และ สมาร์ทคิดส์ โดยจะทำการเรียนการสอนที่ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจำนวน  330 คน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport