85 ผู้ตัดสินฟุตบอล-ตะกร้อผ่านอบรมคอร์สพื้นฐานกรมพลศึกษา

นายจรูญ  แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา(ระดับพื้นฐาน) ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ สนามเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อ 5 เม.ย.67 โดยมี นายอดุลยชาติ   ขันธมะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา ร่วมเป็นเกียรติ

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา(ระดับพื้นฐาน) ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ จัดการอบรมระหว่างวันที่   1 – 5 เม.ย.67 ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่เน้นถึงกฎ กติกาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และแนวทางปฏิบัติของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ ที่มีความถูกต้องและเป็นสากล ให้กับผู้ที่ให้ความสนใจด้านการเป็นผู้ตัดสินกีฬาจากทั่วประเทศ  มีวิทยากรให้ความรู้จากกรมพลศึกษา ซึ่งเป็นผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมาร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการตัดสินกีฬา โดยมีผู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมจาก 2 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น จำนวน 85 คน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport