กกท.เล็งใช้หลักสูตรพุทธศาสตร์สร้างสมาธิ-ควบคุมจิตใจทัพอลป.ไทย

กกท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมนำการทำสมาธิและควบคุมอารมณ์มาใช้กับนักกีฬาทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน และเตรียมใช้หลักสูตรพุทธศาสตร์มาบูรณาการใช้พัฒนาเรื่องสมาธิ อารมณ์ และการควบคุมสภาพจิตใจของทัพนักกีฬาไทย ก่อนทำศึกสำคัญ ในกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก 2024 ที่ฝรั่งเศส ด้วย

 ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย,นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ, คณะผู้บริหาร กกท., คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสื่อมวลชน ร่วมพิธี ที่โรงแรมเดอะ แกรนด์  โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา 

กกท.

 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หน่วยงานทั้งสองได้ตระหนักถึงบทบาทและการพัฒนาทางวิชาการให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตร์การกีฬาเชิงบูรณาการกับการฝึกนักกีฬาทีมชาติไทย โดยใช้กระบวนการ การทำสมาธิควบคุมอารมณ์ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ให้การทำงานและแข่งขันกีฬาตามศักยภาพได้อย่างมีความสุข หรือประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาได้ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติไทยในด้านสุขภาพจิตตามแนวทางพุทธศาสตร์การกีฬา,การจัดศึกษาเชิงบูรณการกับการทำงาน และการฝึกนักกีฬา


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport