กกท.จัดสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบรอบ 58 ปี

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 58 ปี ที่ห้องรับรองนักกีฬา ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีการทำพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ ผอ.คนแรกของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.

 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 58 ปี โดยมี ผศ.ดร. ชาญชัย สุขสุวรรณ์  ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย", นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และพนักงาน กกท. เข้าร่วมพิธี ที่ห้องรับรองนักกีฬา ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีการทำพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ 

 ดร.ก้องศักด ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. พยายามให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ใช้ประโยน์ทางการกีฬาให้มากที่สุด ในการประสานงานกับสมาคมกีฬาต่างๆ เพื่อให้สมาคมกีฬาได้เห็นถึงความพร้อมของตัวอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่ และบุคลากร ในด้านศักยภาพการให้บริการต่างๆ แม้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ส่วนกลางมีความพร้อมมากกว่าของภูมิภาค ทางส่วนกลางพยามยามกระจายในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปในระดับภูมิภาคให้ได้มากที่สุด ในการให้บริการที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้นักกีฬาที่อยู่ในส่วนของภูมิภาค ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางทั้งหมด โดยมีเรื่องของการให้บริการออนไลน์ การเพิ่มอุปกรณ์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กระจายไปยังส่วนของภูมิภาคต่างๆ 

 "เราพยามยามที่จะกระจายไปยังศูนย์ใหญ่ ๆ ให้ยกระดับความเท่าเทียมกับกรุงเทพฯ และอีกส่วนหนึ่งคือความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าในตอนนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่มีความพร้อมในเรื่องของการเรียน การสอน ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อที่จะให้การบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กระจายตัวมากที่สุด จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ได้ตั้งใจ และตั้งเป้าให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด  ในตอนนี้เรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างจังหวัด จำนวนกว่า 40 แห่ง แล้ว"

 ทั้งนี้ วันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เนื่องจากเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น ครบรอบปีที่ 58  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก ของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport