กกท.ดันมวยไทยเปิดงาน ITB เบอร์ลิน 2024หวังดึงนักท่องเที่ยวยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยมีการขับเคลื่อนด้านกีฬามวยไทยทั้งในและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกีฬามวยไทย รวมถึงการร่วมกิจกรรมมวยไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism)

ในกิจกรรมครั้งนี้ กกท. และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้บูรณาการทำงานร่วมกับ ททท. ในงานส่งเสริมกีฬาเชิงท่องเที่ยวในงานแสดงสินค้าผู้นำด้านการท่องเที่ยวระดับโลก (International Tourism Borse : ITB) นับเป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมกีฬา Muaythai Soft Power ระดับนานาชาติ โดยจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเรียนมวยไทย ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การจัดกิจกรรม Roadshow เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Muaythai Soft Power ตามแนวคิดบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ในงาน ITB Berlin 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อมาประชาสัมพันธ์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยของรัฐบาล ในการอำนวยความสะดวกการจัดทำวีซ่าพิเศษ (Non Immigration Visa ED) ให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเรียนมวยไทยในค่ายมวยมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่เกิน 90 วัน

โดยได้นำข้อมูลค่ายมวยไทยมาตรฐาน MUAYTHAI GUIDE จำนวน 100 ค่าย มาเผยแพร่ในงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อเป็นการดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเรียนมวยไทย นอกจากนี้ได้นำระบบ Now Muaythai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่สนใจเรียนมวยไทย ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลและบริหารจัดการของค่ายมวยและคอร์สเรียนมวยไทย โดยเป็นตัวกลางระหว่างค่ายมวยและกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ตลอดจนระบบมีการรับรองมาตรฐานของยิมมวย ครูสอนมวย และการรับรองมาตรฐานการผ่านการเรียนการสอนมวยไทยของลูกค้าชาวต่างชาติ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการการันตีให้กับลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้งานระบบ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ Free Basic Learning สำหรับแนะนำการเรียนมวยไทยเบื้องต้น การจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมวยไทย และระบบ ID Pass ที่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเรียน การฝึกซ้อมและประวัติต่างๆ โดยระบบจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างยิมที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกยิมมวยไทยที่อยู่ในแพลตฟอร์ม และสามารถนำข้อมูลการเข้าใช้บริการไปใช้ในการเก็บคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆได้ ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่และครูมวยไทยระดับเอไลเซนมาสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยภายในงานอีกด้วย

# Muaythai Soft Power of Thailand 

# มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport