กรมพลศึกษาจัดสัมนาสุดยอดผู้นำยช.ด้านกีฬานานาชาติหนที่ 3

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.67 โดยมี มร.วลาดิเมีย มัคซิมอฟ ประธานคณะกรรมการกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ และผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมด้วย

 กรมพลศึกษา ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ (Children of Asia Games International Committee) จากประเทศรัสเซีย ได้จัดการประชุมสุดยอดผู้นาเยาวชนด้านกีฬานานาชาติครั้งที่ 3 (3rd International Summit of Young Professionals in Sports) ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค. 2567 ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน บุคลากรทางการกีฬา และผู้ที่สนใจภายในประเทศให้ก้าวหน้าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางการกีฬา มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 70 คน

  ไฮไลต์ในการจัดประชุม ประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในส่วนเยาวชนกีฬานานาชาติ "ขอบเขตกีฬาสาหรับเด็ก กรณีศึกษาในภูมิภาค" ใน 2 หัวข้อ คือ 1 ความท้าทายและอุปสรรคในการเข้า ร่วมกีฬาสาหรับเยาวชน 2 แนวทางปฏิบัติที่ดีและแนวทางแก้ปัญหา, การบรรยาย Climbing Olympus Education Program (master-class)-โอลิมปิกศึกษา (Olympic education) 

 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร. พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย และดร. นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย รวมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ เส้นทางสู่การเลิกใช้สารกระตุ้นในนักกีฬา,  สุขภาพจิตที่ดี อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง, การส่งเสริมกีฬาผ่านสื่อ, แนวโน้มทิศทางการส่งเสริมกีฬาในปัจจุบัน, การแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า : เส้นทางสู่โอลิมปิก นักกีฬา Alpline Ski จาก ประเทศไทย ได้แก่ พิชญาพร ทิพย์เกสร ,ภัทรพล แสงแดง และ กรกรร ขำพึ่งสน

  มร.วลาดิเมีย มัคซิมอฟ ประธานคณะกรรมการกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ เผยว่า "ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ  การจัดการประชุมสุดยอดผู้นาเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายในอนาคตของกีฬา และกระตุ้นกิจกรรมโครงการและการพัฒนาทักษะของผู้นำเยาวชนด้านกีฬารุ่นใหม่เพื่อสร้างแพลตฟอร์มทางการศึกษารองรับการเติบโตทางวิชาชีพทางกีฬาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาความร่วมมือเยาวชนระหว่างประเทศ ต่อไป"

  ด้าน ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เผยว่า ความร่วมมือจัดประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3 นี้มีความสำคัญยิ่ง เป็นโอกาสในการผลักดันองค์ความรู้ด้านกีฬาให้กับเด็กเยาวชน บุคลากรทางการกีฬาและผู้ที่สนใจภายในประเทศให้ก้าวทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางการกีฬาในโลกปัจจุบันความร่วมมือของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในด้านกีฬาจากนานาประเทศ ซึ่งนอกจากการประชุมยังได้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานสาหรับเยาวชน เช่น Climbing Olympus ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ประวัติ แนวคิด ปรัชญา การแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก/กีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ การส่งเสริมกีฬาสีขาวและความยุติธรรม การเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนกัน กีฬาเยาวชน และเส้นทางสู่โอลิมปิก ในอนาคต กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การฝึกทักษะยิมนาสติกสากล/ลีลา และการแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมระหว่างกัน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport