ขอนแก่นพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44ปี68

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์" ที่จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 ม.ค.67 ที่ห้องประชุมมรกต โรงแรมกระบี่รอยัล จ.กระบี่

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นายสิทธิชัย ยินดีชาติ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น จะร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์" ที่จ.ขอนแก่น โดยมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นำทักษะกีฬาที่ตนได้ศึกษา เล่าเรียนมาแสดงศักยภาพในเวที การแข่งขันที่มีความเป็นมาตรฐาน สามารถประเมินทักษะกีฬาของตน และเสริมสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาไปสู่กีฬาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ ภายใต้สโลแกน "กีฬาแห่งมิตรภาพ และความสามัคคี"

นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มีความพร้อม อย่างยิ่งในการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์" ด้วยศักยภาพทางด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันกีฬาจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ขอนแก่น สอดคล้องกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดขอนแก่น ที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อต่อยอดเป็นเมืองกีฬา หรือ Sport City ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ อนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขงและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่น


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport