เพาะกายไทยเดินหน้าอบรมหลักสูตร NBCC สร้างอาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา

เพาะกายและฟิตเนสไทย มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 60 คน ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยต่อไป

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" (National Bodybuilding Coaching Certificate หรือ NBCC) ซึ่งสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดอบรมฝึกสอนให้แก่บุคลากรในวงการกีฬาเพาะกายและผู้สนใจในวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา (Personal Trainer)  ได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยการอบรมปีนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค.67 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 60 คน ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

สำหรับหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" (National Bodybuilding Coaching Certificate หรือ NBCC) เป็นหลักสูตรที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างวิชาชีพทางด้านผู้ฝึกสอนให้แก่บุคลากรในวงการกีฬาเพาะกายที่ต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นสากลและมีองค์ความรู้ในทุกๆด้านที่ผู้ฝึกสอนกีฬาระดับมืออาชีพพึงมี 

ด้านเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบด้วย ความรู้ทางด้านกายวิภาคของมนุษย์ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกส่วนต่างๆ สอนโดย ดร.ทศพร ยิ้มละมัย ความรู้ด้านชีวะกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกาย โดย รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, ความรู้ทางด้านโภชนาการและการคำนวณสารอาหารที่จำเป็นในร่างกาย โดย ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์, ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาการป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬา โดย น.พ.อี๊ด ลอประยูร, ความรู้ด้านจิตวิทยาทางการกีฬา โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร รวมถึงเทคนิคการฝึกซ้อมด้วยอุปกรณ์อย่างมืออาชีพกับผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพาะกายทีมชาติของสมาคม 

ผู้ที่จะผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรจากทางสมาคมจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบภาคทฤษฎีที่ทางสมาคมและสถาบันWISDOM กำหนด โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมแต่ยังสอบไม่ผ่าน ต้องมาดำเนินการสอบซ่อมในครั้งนี้ด้วย  โดยหลักสูตรนี้  ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่สมาคมกีฬาเพาะกายฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างบุคลากรในสาขาอาชีพนี้ให้รองรับการเติบโตของสถานประกอบการธุรกิจการออกกำลังกายฟิตเนสอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport