เพาะกายเดินหน้ามอบรถโมบายฟิตเนสให้ชาวเกาะสมุย

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โดยโครงการ "เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และมูลนิธิรวมพลคนสมุย ค่ายมวยไทยพันชิตยิม และศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม จัดพื้นที่เพื่อการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์จากรถโมบายฟิตเนส เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในอำเภอเกาะสมุย ได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ตามนโยบาย "สุขภาพดีวิถีไทย"

ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบรถโมบายฟิตเนส ที่ลานกิจกรรมการออกกำลังกายบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม เมื่อ 13 ม.ค.67 โดยมี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ร่วมกับ นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายยงยุทธ พรหมเกาะ เลขาธิการมูลนิธิรวมพลคนสมุย และ มร.มาร์คัส มัสเตอร์ เจ้าของค่ายพันชิตมวยไทยยิม ให้เกียรติร่วมส่งมอบรถโมบายฟิตเนสในครั้งนี้ให้แก่ ณัฐกานต์ สุภากาญจน์ ผู้จัดการสาขา, จันทิรา ศิรินาวารัฐ ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่า, กฤษฎา เขาโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา คุณวาทินี ชนะบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละไม ที่เป็นผู้รับมอบ

ในส่วนของการส่งมอบรถโมบายฟิตเเนส ที่ลานกิจกรรมการออกกำลังกายของห้างโลตัส สาขาละไม ในครั้งนี้ เป็นไปตามกิจกรรมในโครงการ "เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดี วิถีไทย" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สอดคล้องกับเทศบาลนครเกาะสมุยและมูลนิธิรวมพลคนสมุย ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเกาะสมุยได้เข้าถึงการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกช่วงวัย 

โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมการออกกำลังกายทั้งการเต้นแอโรบิค การฝึกสร้างร่างกายด้วยอุปกรณ์ ที่มีน้ำหนัก (weight training) และการฝึกมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายโดยทางค่ายมวยไทยพันชิต จะจัดเจ้าหน้าที่วิทยากรมาให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้สนใจ ที่ลานกิจกรรมห้างโลตัส สาขาละไม เกาะสมุยแห่งนี้ ตามนโยบาย "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย" ของทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและเทศบาลนครเกาะสมุย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport