เบญจมเทพอุทิศฯเพชรบุรี คว้าแชมป์เดินแถวมาร์ชชิ่ง ประกวดวงโยธวาทิตปี 67

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานมอบรางวัลในพิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ประจำปี 2567 โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย, นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ อ่อนโก้ก ผู้แทนกรุงเทพมหานคร,นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง อพท. และผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 ม.ค.67

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 13 -14 ม.ค.67 ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้ริเริ่มจัดประกวดดุริยางค์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 เพื่อใช้กิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีอารมณ์และจิตใจที่อ่อนโยน สุขุม มีสมาธิ แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน และเอกลักษณ์ทางดนตรี ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือประโยชน์ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ 

สำหรับผลการประกวดมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี  พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 80,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 60,000 บาท ได้แก่  วงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงโยธวาทิตโรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม จำนวน 40,000 บาท

ในส่วนของรางวัลดีเด่นด้านต่างๆดังนี้

  • รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  • รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท  ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  • รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิต Debsirin Samutprakan Marching Band จังหวัดสมุทรปราการ
  • รางวัลคฑากรดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท  ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
  • รางวัลขวัญใจผู้ชม (Popular Vote) ได้รับทุนส่งเสริมจำนวน 10,000 บาท  วงโยธวาทิต Bodindecha Marching Band กรุงเทพมหานคร ด้วยยอดกดหัวใจ จำนวนทั้งสิ้น 7,820 ครั้ง 


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport