กรมพลศึกษาจัดครบรอบ 90 ปี "นิวัฒน์" เร่งหนุนกีฬาไทยสู่นานาชาติ

กรมพลศึกษาจัดงานครบรอบ 90 ปี อดีตผู้บริหารผู้บริหารร่วมงานคับคั่ง "ดร.นิวัตน์" อธิบดีกรมพลศึกษา เผยในโอกาสนี้ได้ร่วมมือ 19 สมาคม ผลักดันความร่วมมือพัฒนาวงการกีฬา ยันทำ 4 เรื่องเร่งด้วย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมมวยไทย, ยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทย และเร่งสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติครบวงจร บนที่ราชพัสดุ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งกรมพลศึกษาอนุญาตให้ ส.กีฬาฟุตบอลฯ ใช้พื้นที่ในระยะเวลา 30 ปี

เมื่อช่วงสายวันที่ 9 ธ.ค.66 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 90 ปี โดยมีอดีตผู้บริหารผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลในวงการพลศึกษาและการกีฬา เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยพิธีสักการะบวงสรวงพระพลบดี พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลหลวงศุภชลาศัยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่อาคารกีฬานิมิบุตร รวมถึงจัดให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือกรมพลศึกษากับสมาคมกีฬา จำนวนรวม 19 สมาคม เพื่อมุ่งผลักดันการร่วมมือพัฒนาวงการกีฬา การเสริมสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน ในการแข่งขันกีฬาในระดับโลก และปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลตำนานทีมนักเรียนไทย

นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา การกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาการบริหารการพลศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาการส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬา และสาขาการเรียนการสอนพลศึกษาและการกีฬา รวมจำนวน 9 รางวัล อีกทั้งพิจารณามอบรางวัลเชิดซูเกียรติผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพพลศึกษา สาขาผู้สนับสนุนการพลศึกษาและการกีฬา และนักกีฬาผู้สูงอายุยอดเยี่ยม  จำนวน 10 รางวัล 

ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลเพชรพลศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ในท้องถิ่นชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีผู้ได้รับรางวัลเพชรพลศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 38 รางวัล ได้แก่ ประเภท องค์กร จำนวน 7 รางวัล และ ประเภท บุคคล จำนวน 31 รางวัล รวมทั้งการมอบรางวัลแห่งความภักดีกรมพลศึกษา ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และสร้างคุณประโยชน์ต่อกรมพลศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 25  ปี ประจำปี พ.ศ.2566  จำนวน 26 รางวัล

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เผยว่า ในวาระ ครบรอบ 9 ทศวรรษ การมอบรางวัลสำคัญรางวัลผลของคุณความดี และคุณประโยชน์ต่อวงการพลศึกษา การกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เกิดขึ้นจากผลงานและการอุทิศตนของผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การพลศึกษาของชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจ ความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญ ซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมต่อไป 

"ในอนาคตต่อจากนี้ กรมพลศึกษา เตรียมผลักดันเรื่องสำคัญเร่งด่วน ทั้ง 4 เรื่องได้แก่ 1. การยกระดับมวยไทยไปมวยโลก เร่งส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยและคีตะมวยไทย  2. การสร้างโอกาสใหม่เพื่อฟุตบอลไทย โดยได้เร่งสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจร บนที่ราชพัสดุ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งกรมพลศึกษาอนุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ใช้พื้นที่ในระยะเวลา 30 ปี และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ก็ได้รับอนุมัติโครงการ FIFA Forward 3.0 ในกรอบวงเงิน 3 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ"

"3. การยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทย ด้วยการเตรียมพร้อมแผนการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ ระยะที่ 2 ระหว่างปีพุทธศักราช 2567-2576 คือการเตรียมก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน และการสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของกรมพลศึกษา 4. การสร้างโอกาสการแข่งขันกีฬาระดับโลก โดยกรมพลศึกษามุ่งเป้าส่งเสริมเด็ก เยาวชน ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับโลก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนโลก (2028 International School Sport Federation) โดยกรมพลศึกษาพร้อมจะผลักดันเรื่องสำคัญเร่งด่วน พร้อมบูรณาการงานและภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการกีฬาไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมระดับนานาชาติ" ดร.นิวัตน์ กล่าวเสริม


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport