กรมพลฯสอนเด็กไทยว่ายน้ำได้ป้องกันการจมน้ำให้กับ5โรงเรียนพื้นที่ส่วนกลาง

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 "ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ" โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค, พันตำรวจโทวินัย นิ่มฟัก รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ, นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, นายทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 แห่งที่ร่วมโครงการ และผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมในพิธีเปิด ณ โถงชั้น 1 อาคารกีฬานิมิบุตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 "ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ" เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  มีทักษะการว่ายน้ำ สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำได้ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้นำเอาทักษะไปพัฒนาให้มีขีดความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น ได้ใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งเสพติด และปัญหาเด็กติดเกมส์ออนไลน์ อีกทั้งยังพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ รู้จักใช้ชีวิต ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข โดยดำเนินการฝึกเพื่อให้เด็ก เยาวชน อายุตั้งแต่ 6-14 ปี มีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้อง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และรู้หลักการใช้อุปกรณ์ ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจมน้ำของประชากร โดยมี จำนวน 27 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (ส่วนกลาง ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา) โดยในพื้นที่ส่วนกลาง จะจัดการอบรมทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2566 สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา มีโรงเรียน 5 แห่ง เข้าร่วมโครงการนี้ ประกอบด้วย รร.วัดชัยมงคล รร.วัดบรมนิวาส รร.วัดสระบัว รร.วัดดวงแขและรร.พญาไท มีเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 6-14 ปี จำนวน 240 คนเข้าร่วมโครงการนี้

สำหรับโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี พ.ศ. 2567 มีการฝึกภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ (Water Safety Knowledge) คือแหล่งน้ำเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง: เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี (ในบ้าน รอบๆ บ้าน ละแวกบ้าน และในชุมชน) ตามวัยต่างๆของเด็ก เช่น ถังน้ำ กะละมัง อ่างอาบน้ำเด็ก/ผู้ใหญ่ บ่อเลี้ยงปลา อ่างบัว โอ่ง ที่นั่งชักโครกในห้องน้ำ สระว่ายน้ำพลาสติก) เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (รอบๆ บ้าน ละแวกบ้าน เช่น แอ่งน้ำใต้ถุนบ้าน แอ่งน้ำขัง ร่องน้ำ คูน้ำ บ่อน้ำ และในพื้นที่ชุมชน เช่น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง), สภาพแหล่งน้ำ (น้ำตื้น น้ำลึก น้ำวน ปรากฏการณ์ Rip Current) รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ฝึกการเกาะขวดน้ำดื่มลอยตัว ฝึกลอยตัวแบบลูกหมาตกน้ำ ฝึกวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยการโยนขวดน้ำดื่มพลาสติก ฝึกวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก ฝึกวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยการย่อตัวให้ต่ำยื่นท่อ PVC  ฝึกการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (Water Rescue) ขั้นดำเนินการสอนให้เด็กและเยาวชนรู้วิธีการแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือร้องเรียกผู้ใหญ่ให้ช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ และรู้จักประเมินความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยตนเอง (ตะโกน โยน ยืน) ซึ่งจะเป้นวิธีที่จะทำให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ และลดการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กไทยได้ตามเป้าหมายที่ทางกรมพลศึกษากำหนด

ทั้งนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมคณะวิทยากรจาก สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ยังได้ทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทำความรู้จักและความคุ้นเคยต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกทักษะช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำในภาคปฏิบัติอีกด้วย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport