กระทรวงกีฬาฯจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯอาเซียน เล็งถกแผนเสนอจัดบอลโลก 2034

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOMS-14) โดยมี นายเอกภาพ พันธะวงศ์ รองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายประชาคม สังคม และวัฒนธรรม, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา , นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 ส.ค.66 ที่ห้องประชุมล้านนา โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ตามที่ประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำรงตำแหน่งประธานในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน วาระดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2565-2566 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเขียน ครั้งที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOMS-14) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาอาเซียน การส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักระหว่างประเทศสมาชิกอาเขียนผ่านกีฬา รวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเป็นเลิศด้านกีฬาอาเซียน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สนใจอยู่ที่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2034 ของชาติในอาเซียน, การนำเสนอตัวบ่งชี้สมรรถภาพทางกายอาเซียน, การนำเสนอข้อมูลการเป็นเจ้าภาพจัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งอาเซียน หรือ อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 12 ของประเทศเวียดนาม, การรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือซีเกมส์ 2025 รวมถึงการกำหนดแนวทางในการพัฒนากีฬาของสมาชิกอาเซียน โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ที่จะมีจัดการการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (AMMS-7) ในวันที่ 31 ส.ค. 66 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน วาระดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2565-2566 เข้าร่วมการประชุมด้วย

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังจะมีการส่งเสริมและพัฒนาวางแนวทางในการพัฒนากีฬาของอาเซียนด้วย ซึ่งในส่วนของประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา จัดทำตัวบ่งชี้สมรรถภาพทางกายอาเซียน เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของคนในอาเซียน และเรายังจะได้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเราจะมีการพาผู้เข้าร่วมประชุม ได้ไปสัมผัสกับเมืองหลักของการท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความชัดเจนในความเป็นล้านนา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี

ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า "จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการดูแลความปลอดภัย สถานที่ ที่พักอาศัย อาหาร และด้านอื่นๆ โดยนอกจากความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างอบอุ่น"


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport