ม.เกษมบัณฑิตเดินหน้าขับเคลื่อนกีฬาสร้างมูลค่าให้ประเทศ

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันกีฬาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีส่วนสำคัญสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศได้เป็นอย่างมาก ด้วยความสำคัญดังกล่าว ม.เกษมบัณฑิตในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่ผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬามาอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกสถาบัน โดยเฉพาะการนำกิจกรรมกีฬาภายใต้โครงการและกิจกรรที่หลากหลายไปยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนทั่วไปเพื่อสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและบ่มเพาะให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีมชาติในอนาคตได้ และจากผลการดำเนินการดังกล่าวพบว่ามหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมจนเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างนานัปการ

ขณะที่ ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในทุกมิติประกอบกับในโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่ 8 ก.พ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาของประเทศตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการยกระดับวงการกีฬาไทย ม.เกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาตลอดจนภาคีเครือข่าย จึงกำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "อาสาพัฒนาบอลไทย" ( Change Together) ด้วยการเชิญแคนดิเดตหรือผู้สมัครร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 8 ม.ค.นี้ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับการเปิดเวทีดีเบตในครั้งนี้ถือว่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางของการส่งเสริมระบบอบประชาธิปไตยในวงการกีฬาอีกทางหนึ่งด้วย

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่าสำหรับผู้สนใจทั่วไปหากไม่สามารถไปร่วมติดขอบเวทีในห้องประชุมได้ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และ T Sport 7 ได้เช่นกัน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport