บิ๊กหยิม นั่งนายก ส.ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล พร้อมส่งเสริมโค้ชไทยเต็มที่

"บิ๊กหยิม" ยุทธนา หยิมการุณ นายกผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลฯ เปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมแถลงนโยบายแนวทางที่พร้อมช่วยพัฒนาวงการฟุตบอล และเยาวชนไทยให้มีโอกาสที่ดีขึ้น

 "บิ๊กหยิม "ยุทธนา หยิมการุณ  นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (สบท.) THAILAND FOOTBALL COACHES ASSOCIATION (TFCA) คนใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ประกาศแนวทางช่วยพัฒนายกระดับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และเยาวชนไทยให้มีโอกาสที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 โดย "บิ๊กหยิม" ได้กล่าวว่า "ตนเองเล็งเห็นว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลมีความสำคัญเช่นกัน เพราะตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับ ส่งเสริม และให้ความรู้ด้วยการเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนทุกระดับ 4,000 คน แต่ยังไม่มีองค์กรที่จะรองรับเพื่อคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ หรือต่อยอด อย่างจริงจัง ดังนั้น เมื่อตนเองมารับหน้าที่นั่งเก้าอี้นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพ พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนชาวไทย ให้มีอนาคตที่ดี มีทางเลือกเพิ่มขึ้น พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนในระดับไลเซนส์ต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม เพื่อจะได้คอยดูแล และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยจะทำงานควบคู่ร่วมมือไปกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกกท.  หรือองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล โดยไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรใดๆ

 ทั้งนี้ทางสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ 3 ประการ คือ 1. สนับสนุนส่งเสริมผู้ฝึกสอนฟุตบอลชาวไทยให้มีศักยภาพในการทำงาน มีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาวงการฟุตบอลที่เพิ่มมากขึ้น 2 .สนับสนุนเยาวชนให้มีการพัฒนาทางด้านฟุตบอลในมิติต่างๆ ทั้งทักษะการเล่น หรือหากใครไม่ถนัดการเล่นผู้เล่น ก็สามารถที่จะศึกษาด้านผู้เฝึกสอน หรือแม้กระทั้งบทบาทอื่นๆในการทำงานกับวงการฟุตบอลเช่น การเป็นนักวิเคราะห์เกม นักสเก๊าท์ติ้ง นักโภชนา นักกายภาพ ฯลฯ  และ 3. การเข้าไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่นการจัดอบรมให้ความรู้  การเปิดสอนทักษะฟุตบอล เป็นต้น

 "บิ๊กหยิม" ยังกล่าวต่ออีกว่า  "สำหรับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนนั้น ทางสมาคมฯ จะสนับสนุนผ่านศูนย์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้ว 2 ศูนย์ และอนาคตจะเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างน้อย 10 ศูนย์ ซึ่งในศูนย์จะมีการเรียนรู้วิชาสายสามัญและวิชาที่เกี่ยวกับฟุตบอลที่ควบคู่กันไป โดยรับเยาวชนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 เข้ามาเรียนในระดับ ม.1-ม.6 โดยใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี เกี่ยวกับหลักสูตรฟุตบอล ซึ่งออกแบบ และรับรองโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง โดยเยาวชนจะศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ตลอด 4 ปีเท่านั้น จบการศึกษาก็สามารถใช้วุฒิบัตรไปศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อได้เลย ซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีผู้ฝึกสอนระบบโปรไลเซนส์เป็นหัวหน้าศูนย์ และมีบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการมาสอนและดูแล โดยมีสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำกับมาตรฐาน"

 ขณะเดียวกันในช่วงท้ายของการแถลงข่าวทาง" บิ๊กหยิม"ยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (สบท.) ก็ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนรุ่นแรก ที่เป็นตัวแทนของศูนย์ที่จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเข้ารับการอบรมและผ่านหลักสูจน์วุฒิบัตร AFC futsal certificate ที่ประเทศสปป.ลาว ทั้ง 6 รายประกอบด้วย 1.นายกิตติมนูญ  กิตติภาเกษมสันต์ 2.นายธนโชติ  อุ่นไฝ 3. นายพีรภัทรคำป้อ 4. นายสุรวิชญ์บุญครอบ 5. นายปติมากร  เจริญพิทักษ์  6.นายกันยากร  ชาญสมุทร  อีกด้วย

 ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของ สมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย หรือ (สบท.) ประกอบด้วย  นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (สบท.)  ,นายถวัลย์ รอดจิตต์  อุปนายก, นายฉัตรชัย ธีรวโรดม อุปนายก, นายชัยณรงค์ กิจศรีวิเชียร  อุปนายก , นายธีระ เหมอุปถัมภ์  อุปนายก, นายประสพ เทพชุม กรรมการและนายทะเบียน , นายอนุสิษฐ์ ศรียาภัย กรรมการและปฎิคม, นายคงภพ ทองคำ กรรมการและประชาสัมพันธ์ , นางเปี่ยมสุข ภู่พลับ กรรมการและเหรัญญิก, นายสมชาย โตทรัพย์ กรรมการและเลขาธิการ


 โดยมีกรรมการที่ปรึกษาสมาคมอีก 9 รายประกอลบด้วย นายชัชวาลย์ ชาญสมุทร,นายวิศวัสต์ เกษร์อังกูร, นายจิรพัฒน์ อุดมผล, นายวสัชณัฎฐ์ ศานิตวิราพันธ์, นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์, นายประจักษ์ เวียงสงค์, นายอิสระ ศรีทะโร ,นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย และนายประภัสสร ชาติพรหม  

 สำหรับช่องทางติดต่อสมัครสมาชิกและสอบถามรายละเอียดได้ที่  นายประสพ เทพชุม นายทะเบียน โทร 081-814-9096 และนายสมชาย โตทรัพย์ เลขาธิการ โทร 083-969-3333 หรือ WWW.TFCA-THAILAND.ORG


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport