กรมพลฯจับมือภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม"วิ่งรวมใจไทยเป็น๑"ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งรวมใจไทยเป็น ๑ "Run for unity โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข, รศ.นพ.ม.ล ทยา กิติยากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและจิตอาสา 904 พระราชทาน ร่วมกิจกรรม

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข, พาร์ครันไทยแลนด์ และหน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรมวิ่งรวมใจไทยเป็น ๑ "Run for unity เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต รณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยการเดิน–วิ่ง สามัคคี และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

กิจกรรมวิ่งรวมใจไทยเป็น ๑ "Run for unity  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การออกกำลังกายประกอบจังหวะเพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อเป็นการวอร์มอัพเตรียมพร้อมร่างกาย การเดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร การสอนการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือชีวิตกับนักวิ่ง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติ  มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน 

ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานพร้อมกันกับสนาม Park Run มากกว่า 169 สนาม ทั่วประเทศ มีประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 จังหวัด จำนวน 8,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งขับเคลื่อนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาของกรมพลศึกษา ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทางหนึ่งด้วย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport