นักวิ่ง 1,500 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run for Fisheries

กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 97 ปี กรมประมง (Run for Fisheries)ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พ.ย.66

โดยในพิธีปล่อยตัวก่อนออกสตาร์ต ได้รับเกียรติจากนายบัญชา สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง, นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง, นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อดีตอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นเกียรติ

นายบัญชา สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง 97 ปี กรมประมง" (Run for Fisheries) ที่ กรมประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  โดยนอกเหนือจากภารกิจหลักของกรมประมง เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแล้ว  เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่จะต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และสุขภาพร่างกายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป 

"ในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมงปีที่ 97 ในปีพุทธศักราช 2566 จึงเกิดกิจกรรม  "เดิน-วิ่ง 97 ปี กรมประมง" (Run for Fisheries) ขึ้น โดยจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรกรมประมงมีกิจกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมประมงต่อไป" 


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport