เพาะกายจับมือ ม.กีฬาแห่งชาติ สร้างมาตรฐานอาชีพเทรนเนอร์

2 ภาคีกีฬาไทย สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เตรียมผนึกกำลัง กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมให้วิชาชีพผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Personal Trainer) ให้เป็นอาชีพที่มีมาตรฐานสร้างรายได้ให้กับนักกีฬา นิสิตนักศึกษา ที่จบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพด้านผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ( Personal Trainer)

 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน, น.ส.นุชจรินท์ สายรัดทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อ 11 ต.ค.66 เพื่อหารือถึงความร่วมมือ ระหว่างสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  สาระสำคัญของการประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย หรือ  "Personal Traier" ในปัจจุบันเป็นอาชีพที่มีผู้สนใจและเข้ารับการฝึกอบรมกับทางสมาคมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของม.การกีฬาแห่งชาติ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานวิชาชีพนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนทั้งนักกีฬาของสมาคมที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการต่างๆ นิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสนใจเข้าสู่การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ให้ได้รับการต่อยอดมีมาตรฐานในด้านวิชาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพ สาขาอื่นๆ ในสังคมไทย

  สำหรับการผนึกพลังของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กับ ม.การกีฬาแห่งชาติ ภายใต้การกำหนดแนวทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างมาตรฐานวิชาชีพทางด้านผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ให้เป็นอาชีพที่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐิจของประเทศไทยในการนำกีฬามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport