กกท.ภาค 4 จับมือส.กระดานโต้คลื่น จัดโครงการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3 จังหวัดชายแดนใต้

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 จับมือกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา (พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ใน จ.สงขลา, จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยใช้กีฬาทางน้ำ กีฬากระดานโต้คลื่น และกระดานยืนพายมาสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจของอุตสาหกรรมกีฬาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 พร้อมด้วย นายชนินทร์ อัยรักษ์  นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกันเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา (พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) สงขลา ปัตตานี นราธิวาส  ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 66 

 ภายในงานผู้บริหารและผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและประธานชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดสงขลา, น.ส.วิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, นายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาวจันทร์ปรียา สุวรรณชาตรี เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว 

 นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 เผยว่า โครงการดังกล่าวมีขึ้น ว่าเนื่องจาก จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส มีพื้นที่ชายหาดที่ยาวและสวยงาม ซึ่งเราสามารถดึงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้เต็มประสิทธิภาพ โดยใช้กีฬาทางน้ำคือกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพายมาสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจของอุตาหกรรมกีฬาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งก็คาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดต่อไป 

 ด้านนายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กีฬากระดานโต้คลื่นสามารถเป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (สปอร์ตทัวริซึ่ม) ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศได้เป็นอย่างดี ตามนโยบายอุตสาหกรรมกีฬาของรัฐบาล ซึ่งในการดำเนินโครงการ สมาคมฯ จะทำการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านกีฬาให้มีความสามารถในการสอนเชิงสันทนาการด้วย สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ สาธิต ซึ่งสามารถสร้างนักกีฬากระดานโต้คลื่นในท้องถิ่นเพื่อเป็นนักกีฬารากหญ้า พัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปด้วย โดยโครงการนี้ จะทำให้เกิดเศษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการสร้างงานให้กับคนท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาใหม่ๆเกิดขึ้น และมีนักกีฬาหน้าใหม่ พร้อมที่จะพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป

 สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากีฬา จะจัดอบรมพร้อมการสาธิตการเล่นกีฬากระดานโต้คลื่น กระดานยืนพาย และการช่วยชีวิตทางน้ำ ที่ จ.สงขลา วันที่ 5-10 ก.ย.66, จ.ปัตตานี วันที่ 12-17 ก.ย. 66 และปิดท้ายที่ จ.นราธิวาส ในวันที่ 19-24 ก.ย.66 นอกจากนี้ทางสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬากระดานโต้คลื่นจำนวน 5 ตัว ให้กับ ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดสงขลาด้วย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport