กกท.ชวนร่วมบริจาคองค์กรกีฬาไทยยันผู้สนับสนุนได้ลดหย่อนภาษี

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ "มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยรวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา การบริการด้านกีฬา กิจกรรมกีฬาของประเทศ

โดยตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการกีฬาของประเทศ และตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 772 ลงวันที่ 15 ส.ค.66 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 772) พ.ศ. 2566 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)  โดยผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนกีฬาผ่านระบบ e-Donation ซึ่ง "ผู้บริจาค" สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า 

ทั้งนี้สามารถบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคดังต่อไปนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2. คณะกรรมการกีฬาจังหวัด, 3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 4. สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย" เป็นต้น นั้น  

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางสาวศมจรส  มิ่งคำเลิศ  โฆษก กกท. เปิดเผยว่า เรื่องการบริจาคเพื่อสนับสนุนกีฬาผ่านระบบ e-Donation นี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลตาม "มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศไทย

ซึ่งมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬานี้ จะช่วยให้องค์กรกีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมกีฬา และบริการด้านกีฬาในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

นางสาวศมจรส เผยอีกว่า กกท. ได้เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 ตามช่องทางการบริจาค ดังนี้  1. บริจาคผ่าน QR Code,  2. บริจาคผ่านเคาน์เตอร์รับเงินธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกสาขา ผ่านบัญชี การกีฬาแห่งประเทศไทย (เงินบริจาค) เลขที่ 679-7-60157-6 โดยสามารถส่งหลักฐานการบริจาคเงินและ ชื่อ ที่อยู่ เพื่อส่งใบรับเงินบริจาคให้กับผู้บริจาค ได้ที่ ID line 0961186286  และ 3. บริจาคได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายการคลัง ชั้น 6) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2186 7111 ต่อ 8043 หรือที่ 09 6118 6286 ฝ่ายการคลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬาของชาติร่วมกัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของนักกีฬาทีมชาติไทยในการชิงชัยมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติอีกหลายรายการในภายภาคหน้า ซึ่งจะนำความสุขมาสู่พี่น้องชาวไทยทุกคน  นางสาวศมจรส ทิ้งท้าย

 


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport