กรมพลฯหนุนเทคบอลสู่กีฬายอดนิยมเตรียมร่างหลักสูตรผู้ฝึกสอน-ผู้ตัดสิน

นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาร่างมาตรฐานเฉพาะด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและด้านผู้ตัดสินกีฬาเทคบอล ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา เมื่อ 26 ก.ค.66 โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะกรมการจัดทำหลักสูตร ร่วมสัมมนา

ทั้งนี้จากการที่สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานเฉพาะด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาเทคบอล ประจำปี พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ มีผลสืบเนื่องจากความร่วมมืออันดีของสถานทูตประเทศฮังการี มีนโยบายส่งเสริมกีฬาเทคบอลในประเทศไทย โดยสนับสนุนโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทคบอลแก่กรมพลศึกษา เพื่อให้ดำเนินการส่งเสริมกีฬาเทคบอลในประเทศไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ดังนั้น กรมพลศึกษาจึงเล็งเห็นว่า ควรดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาเทคบอลขั้นพื้นฐานและรับรองบุคลากรเหล่านั้นร่วมกันต่อไป

สำหรับการสัมมนาเชิงครั้งนี้ กรมพลศึกษาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ที่จะเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการสัมมนาฯ อาทิ อ.กมล ตันกิมหงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ฝึกสอนกีฬา และ อ.รัศมี จินดามัย ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ตัดสินกีฬา รวมไปถึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนและตัดสินกีฬาเทคบอล จำนวน 7 ท่าน มาเข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาเทคบอล และสามารถนำไปใช้ฝึกอบรมให้แก่ประชาชนผู้ที่มีความสนใจต่อไป

นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา เผยว่า กีฬาเทคบอล เป็นกีฬาใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ โดยกีฬาเทคบอล เป็นการผสมผสานทักษะการเล่นในหลายๆชนิดกีฬามาเล่นร่วมกัน ทั้ง ตะกร้อ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส ซึ่งกรมพลศึกษาเอง ก็มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมกีฬาชนิดนี้ เพราะเราได้รับความร่วมมือจากสถานทูตประเทศฮังการี ในการสนับสนุนโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทคบอลแก่กรมพลศึกษา เพื่อให้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่กีฬาชนิดนี้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้หันมาฝึกเล่นกีฬาเทคบอล ซึ่งในอนาคต เราก็หวังว่าการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาเทคบอล เพื่อใช้ในการจัดอบรมบุคลากรทั้งด้านผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน จะช่วยพัฒนาและยกระดับกีฬาเทคบอลให้เป็นที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยในอนาคต


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport