วงโปงลางสินไซม.ขอนแก่นผงาดแชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีงานประกวดวงดนตรีพื้นบ้านกรมพลฯ

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร จ.อุดรธานี โดยมี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา, นางบำพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการผู้ตัดสิน ร่วมเป็นเกียรติ

ทั้งนี้กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี จัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.66 ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร จ.อุดรธานี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับวงชนะเลิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ ความผูกพันในภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นของตนเอง และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 13 ปี  ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านมีจิตสาธารณะ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการในการเสริมสร้างสุขภาวะพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ และยังเป็นการสร้างอาชีพ

สำหรับผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนส่งเสริม 100,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ กรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท ได้แก่ วงดนตรีพื้นบ้านอีสานเพชรพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางอรรคฮาตสี จังหวัดมหาสารคาม, รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 30,000 บาท ได้แก่ วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 30,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางผกาลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ และรางวัลขวัญใจผู้ชม (Popular Vote)  ได้รับทุนส่งเสริม 10,000 บาท  ได้แก่ วงโปงลางอรรคฮาตสี จังหวัดมหาสารคาม จากยอดกดเลิฟ จำนวนทั้งสิ้น 4.4 K


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport