ผลทดสอบด่านแรกทัพซีเกมส์ไทยร่างกายนักกีฬาอยู่เกณฑ์ปานกลาง

คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา ประเมินเป้าทัพไทยมีโอกาสคว้า 141 เหรียญทอง ด้านฝ่ายวิทยาศาสตร์กีฬา กกท. แจงผลทดสอบร่างกายนักกีฬาไทยหลายสมาคมอยู่ในระดับปานกลาง กะตุ้นสมาคมกีฬาฝึกนักกีฬาให้มีผลในเกณฑ์ระดับดี จึงจะสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

 นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา  การกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานในการประชุมติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อ 24 ม.ค.66 โดยมีนายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, พลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย,  นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และ นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ ร่วมประชุมกับผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน

 สำหรับการประชุมรอบนี้ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนถึงความคาดหวังในเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยอยู่ที่จำนวน 141 เหรียญทอง พร้อมพิจารณาถึงผลการทดสอบสมรรถภาพและประเมินศักยภาพ โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เดือนส.ค.-ธ.ค.2565,  ครั้งที่ 2 เดือนม.ค.-ก.พ.2566 และครั้งที่ 3 เดือนมี.ค.- เม.ย.2566 ผลครั้งที่ 1 มีผลในเกณฑ์ระดับปานกลางหลายสมาคมกีฬา 

 ทั้งนี้สมาคมกีฬาต้องฝึกซ้อมนักกีฬาให้มีผลในเกณฑ์ระดับดีจึงจะสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับทราบผลติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ รวมทั้งหมด 47 ชนิดกีฬา ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport