ส.จักรยานฯเตรียมกระจายหนูน้อยขาไถทั่ว 4 ภาค

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เตรียมกระจายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถทั่วภูมิภาคต่าง ๆ เป็นการแข่งขันในรูปแบบการชิงแชมป์ 4 ภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้ปกครอง

การแข่งขันจักรยาน "หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566" (Thailand Balance Bike Championships 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 4 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่สนามขาไถภายในสวนกีฬากมล (Kamol Sports Park) ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก กทม. ซึ่งเป็นการแข่งขันสนามสุดท้าย แข่งขันในรูปแบบเรซซิ่ง (Racing) และมีคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า นักกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุดจาก 4 สนามจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย พร้อมได้ครองถ้วยพระราชทาน

"เสธ.หมึก" พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดการแข่งขันมาครบ 4 สนามแล้ว จะนำข้อบกพร่องจากการแข่งขันที่ผ่านมาทั้ง 4 สนามไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การแข่งขันมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ในฐานะที่ตนเองเป็นประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนก็จะผลักดันจักรยานหนูน้อยขาไถให้มีการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน จากนั้นก็จะไปหารือกับสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี) เพื่อต่อยอดให้มีการบรรจุเข้าแข่งขันในระดับเอเชีย รวมไปถึงในเดือนมกราคม 2567 ตนจะเดินทางไปพบและหารือกับ มร.เดวิด ลาปาเตียนท์ ประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ให้รับรองและพิจารณาจักรยานหนูน้อยขาไถบรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันของยูซีไอต่อไป

พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า ส่วนการแข่งขันจักรยาน "หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567" สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้กำหนดโปรแกรมการแข่งขันออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยสมาคมฯ ได้ตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้ปกครองที่อยากให้กระจายการแข่งขันออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เป็นการแข่งขันในรูปแบบการชิงแชมป์ภาค ประกอบด้วย สนามที่ 1 ชิงแชมป์ภาคเหนือ วันที่ 21 เมษายน 2567 ที่ห้างเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่, สนามที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ห้างเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา, สนามที่ 3 ชิงแชมป์ภาคใต้ วันที่ 15 กันยายน 2567 ที่ห้างเซ็นทรัล จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สนามที่ 4 ชิงแชมป์ภาคกลาง วันที่ 12 ตุลาคม 2567 ที่สวนกีฬากมล เขตหนองจอก กทม. และสนามสุดท้ายคือรายการ "TCA ซูเปอร์แชมป์" เป็นการเอาแชมป์และรองแชมป์ทุกรุ่นของแต่ละภาคมาประลองฝีมือกัน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2567 ที่สวนกีฬากมล ของ "เอฟบีที"

ส่วนการแข่งขันสนามที่ 4 ในรูปแบบเรซซิ่ง (Racing) มีผลประจำสนามพร้อมตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ รุ่นอายุ 1.8-2 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ปกรณ์ รักสุจริต พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 100 คะแนนเต็ม ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ช.กฤตนัท ธรรมสนิท, ที่ 3 ด.ช.ณัฐพัชร์ รัตนไชยตระกูล/ รุ่นอายุ 1.8-2 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.สุชญา ชีประวัติชัย, ที่ 2 ด.ญ.ณพิชย์ธิดา แท่นหิน, ที่ 3 ด.ญ.ซีรีน ภู่เงิน พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 90 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ

รุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.อรรถสิทธิ์ บุญแสง พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 98 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ช.นภัสดล ฉันสำราญ, ที่ 3 ด.ช.สิรวิชญ์ ชุบทอง / รุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.สุภัสสร จันทรนัฎ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 100 คะแนนเต็ม ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ญ.ณพิชญา ปิยะศิลป์, ที่ 3 ด.ญ.รัสสิมนต์ เรือนเมา

รุ่นอายุ 2.6-3 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ณฤเบศร์ ขำดี, ที่ 2 ด.ช.พงษ์พัฒน์ เงางาม พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 94 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ด.ช.พีรณัฐ คายสูงเนิน / รุ่นอายุ 2.6-3 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.รัตนาพร เขียวคำรพ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 95 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ญ.ปัณมิกา คงราศี, ที่ 3 ด.ญ.มิรา ย่องหิ้น

รุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ศุภกัฐ อุ่นใจ, ที่ 2 ด.ช.วรินทร ไวกุลเพ็ชร, ที่ 3 ด.ช.ญาณกร พลีไพล พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 91 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ/ รุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ชรินลดา สุขะเศวต, ที่ 2 นิชา ทิมปทุม, ที่ 3 ด.ญ.วริศรา ตันติปรีชาวงศ์ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 82 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ

รุ่นอายุ 3.6-4 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ตฤณ เหลือกาฬ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 91 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ช.วิชชา เมฆวรวุฒิ, ที่ 3 ด.ช.ธนาตุล ฉอสันเทียะ / รุ่นอายุ 3.6-4 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 100 คะแนนเต็ม ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ญ.ศรุดา รุจิภัทรเจริญ, ที่ 3 ด.ญ.รินรดา ทรัพย์กลิ่น

รุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ธนาธิป คำวงค์ษา, ที่ 2 ด.ช.ปราณนต์ น้ำดอกไม้ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 85 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 3 ด.ช.สิงห์เหนือ รามัญอุดม / รุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ปาลิดา แสงขัติ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 98 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ญ.ชญานิศา รักมาก, ที่ 3 ด.ญ.นูรฟาเดียร์ หรุ่มวิสัย

รุ่น Open Small 3-6 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.กิตติ ไกลรอด, ที่ 2 ด.ช.ธรา สานนท์ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 93 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 3 ด.ช.ปวริศว์ พรมประเสริฐ / รุ่น Open Small 3-6 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.วริษฐา บุตรดา พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 97 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์ญา ไชยเสนา, ที่ 3 ด.ญ.ปรียาดา น้อยชมภู

รุ่น Open Big 5-10 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.อชิรกรณ์ บุญยะกาญจน์ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 98 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ด.ช.เพชรรัตน์ แถมยิ้ม, ที่ 3 ด.ช.อภิวิชญ์ คันโนะ / รุ่น Open Big 5-10 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.สาริศา เฟื่องวิชา พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย มีคะแนนรวม 98 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 นลินรัตน์ ภคบวรเกียรติ, ที่ 3 ด.ญ.อัญญา แกล้ววิกิจ


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport