ปลัด มท.ร่วมมือสมาคมจักรยานสร้างศูนย์กีฬามีสนามขาไถ 6 ภูมิภาค

"สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดจักรยาน "หนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566" สนามที่ 3 ที่สวนกีฬากมล เผย กระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกับ สมาคมกีฬาจักรยาน จัดตั้งศูนย์กีฬาในรูปแบบสวนสาธารณะ กระจายไป 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการสร้างสนามขาไถในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบจ. และ อบต. เรียบร้อยแล้วจำนวน 15 ศูนย์ใน 11 จังหวัด พร้อมตั้งเป้าหมายจะสร้างให้ครบทุกจังหวัดภายในปีนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยาน "หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566" (Thailand Balance Bike Championships 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่สนามขาไถภายในสวนกีฬากมล 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 1 ขวบครึ่งถึง 10 ขวบมาแสดงความสามารถ ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงระดับประชาชน และก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และได้ใช้กีฬาจักรยานในการพัฒนากล้ามเนื้อ พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้เด็ก ๆ เจริญเติบโตเป็นคนที่มีสติปัญญา มี EQ และ IQ

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีโครงการจัดสร้างสนามขาไถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านั้นใช้กีฬาจักรยานขาไถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สร้างวินัยและสติปัญญาให้แก่เด็ก ๆ อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชาติ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าเวลานี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 แห่งใน 11 จังหวัด มีสนามขาไถเรียบร้อยแล้ว และในปีนี้จะพยายามจัดสร้างให้ครบทุกจังหวัด และทำให้ได้ครบ 100 ศูนย์ฯ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกายควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่น และในปีต่อ ๆ ไปก็จะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ ส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยด้วย

นายสุทธิพงศ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดตั้งศูนย์กีฬาและศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร กระจายไปยัง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจะจัดหาพื้นที่ขนาดใหญ่มาจัดสร้างเหมือนสวนสาธารณะ ในศูนย์ดังกล่าวก็จะมีสนามจักรยานหนูน้อยขาไถ และเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมทั้งให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานฯ บริษัทเอฟบีที และผู้ปกครองทุกท่านที่ทำให้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถมีความคึกคัก และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุตรหลาน และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถสนามที่ 3 ในรูปแบบแอดเวนเจอร์ (Adventure) มีผลรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ 

รุ่นอายุ 1.8-2 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ปกรณ์ รักสุจริต, ที่ 2 ด.ช.ณัฐพัชร์ รัตนไชยตระกูล, ที่ 3 ด.ช.ธาวิน โลหะจินดา / รุ่นอายุ 1.8-2 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.สุชญา ชีประวัติชัย, ที่ 2 ด.ญ.ณพิชย์ธิดา แท่นหิน, ที่ 3 ด.ญ.ปาวา สนองคุณ

รุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.อรรถสิทธิ์ บุญแสง, ที่ 2 ด.ช.รชณกร ขวดสาลี่, ที่ 3 ด.ช.ปวรวิช ปรียาภรณ์ / รุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.สุภัสสร จันทรนัฎ, ที่ 2 ด.ญ.รัสสิมนต์ เรือนเมา, ที่ 3 ด.ญ.นีราภา เสาร์เรือน

รุ่นอายุ 2.6-3 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ณฤเบศร์ ขำดี, ที่ 2 ด.ช.พงษ์พัฒน์ เงางาม, ด.ช.พีรณัฐ คายสูงเนิน / รุ่นอายุ 2.6-3 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.รัตนาพร เขียวคำรพ, ที่ 2 ด.ญ.ปัณมิกา คงราศี, ที่ 3 ด.ญ.มิรา ย่องหิ้น

รุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ญาณกร พลีไพล, ที่ 2 ด.ช.ธิบดิ์ธำรัฐษ์ เลิศสำราญ, ที่ 3 ด.ช.เจ้าพระยา เผ่าจินดา / รุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ชรินดา สุขะเศวต, ที่ 2 ด.ญ.วริศรา ตันติปรีชาวงศ์, ที่ 3 ด.ญ.เปมิกา สงปรีชา

รุ่นอายุ 3.6-4 ขวบชาย ที่ 1ตฤณ เหลือกาฬ, ที่ 2 ด.ช.สุภกร วรกุลกิจปรีชา, ที่ 3 ด.ช.ณัฏฐภพ ดีแก้ว / รุ่นอายุ 3.6-4 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์, ที่ 2 ด.ญ.รินรดา ทรัพย์กลิ่น, ที่ 3 ด.ญ.รวิสรา ศรีรัตน์

รุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ธนาธิป คำวงค์ษา, ที่ 2 ด.ช.รัชชาวิชช์ เติมทอง, ที่ 3 ด.ช.ณัฐพล ศิริรักษ์ / รุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.อภิญญา วังกาใจ, ที่ 2 ด.ญ.ปาลิดา แสงขัติ, ที่ 3 ด.ญ.ชญานิศา รักมาก


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport