จักรยานไทยเตรียมจัดอบรมผู้ตัดสินยกระดับมาตรฐานสู่สากล

"สองล้อ" เดินหน้าพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ด้วยการจัดการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับนาชาติ "Elite Road National Commissaire Course" วันที่ 1-5 พ.ย.นี้ ที่ จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะมีโอกาสต่อยอดไปอบรมในระดับ International Commissaire หรือผู้ตัดสินระดับนานาชาติขั้นสูงสุดในอนาคต

"เสธ.หมึก" พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการจัดการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับนานาชาติ "Elite Road National Commissaire Course" ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย. 66 ที่โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน จากประเทศไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ฮ่องกง, อินเดีย, เกาหลีใต้, อินโดนีเซีย และ สิงคโปร์

พลเอกเดชา กล่าวว่า โครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับนานาชาติ ดังกล่าวนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ทำตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้คือ 1.เพื่อเป็นการยกระดับผู้ตัดสินทั้งของไทยและในทวีปเอเชียให้เท่าระดับสากล 2.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินระดับนานาชาติในทวีปเอเชีย 3.เพื่อสร้างผู้ตัดสินระดับนานาชาติของไทยขึ้นมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาต่อยอดไปอบรมในระดับ International Commissaire หรือผู้ตัดสินระดับนานาชาติขั้นสูงสุด ซึ่งจะสามารถเดินทางไปตัดสินการแข่งขันจักรยานรายการต่าง ๆ ได้ทั่วโลก

"เสธ.หมึก" กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ เมื่อยูซีไอเปิดรับสมัครการอบรมผู้ตัดสินระดับนานาชาติขั้นสูงสุด หรือ International Commissaire ก็จะคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากประสบการณ์ และคะแนนสอบจากการอบรมระดับนานาชาติในครั้งนี้ และถ้าหากสามารถสอบผ่านภาคทฤษฎีในการเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติขั้นสูงสุดแล้ว ทางยูซีไอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตัดสิน หรือ PCP ในรายการนานาชาติเพื่อเป็นการสอบภาคปฏิบัติ โดยมีผู้ตัดสินนานาชาติที่มากประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมและให้คะแนน หากผ่านภาคปฏิบัติก็จะถูกบรรจุเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของยูซีไอ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินนานาชาติได้ทั่วโลกตามที่ยูซีไอแต่งตั้ง


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport