มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล คว้ารางวัล 10 ปี นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รับโล่รางวัลในงาน 10 ปีนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ จาก สสส. และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มอบโดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี

จากผลงานการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการได้ใช้ศักยภาพในการทำงานเป็นฑูตอารยสถาปัตย์  สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Friendly Design รณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างทำอารยสถาปัตย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  เพื่อให้คนทุกคน ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม

ซึ่งการจ้างงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการเอง แต่ยังทำให้คนพิการสามารถดูแลครอบครัว และดูแลสังคมได้อีกด้วย ดังสโลแกนของมูลนิธิฯที่ว่า "ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า" Make It Happen for The Better World!  คนพิการไม่ใช่ภาระ แต่เป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport