กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน จัดอบรม "นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน"

นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการ “นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน” โดยมีนายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม นายชัยยุทธ สุขเสริม ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมงาน ณ บริษัท ศุภศิลาชัย จำกัด โรงโม่หิน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (แร่ในชีวิตประจำวัน) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ความปลอดภัยของคนงานในเหมืองแร่และการรีไซเคิล 

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การทัศนศึกษาเยี่ยมชมการประกอบการของบริษัทฯ และการฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมืองแล้ว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการ 3 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานอุโมงค์ลับ..ซ่อนแร่ 2) ฐานวงล้อหมุนเวียนรีไซเคิล และ 3) ฐานจริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ รวมถึงกิจกรรม “แชร์แร่..ให้เพื่อนรู้” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนหนองโพวิทยา และโรงเรียนช่องพรานวิทยา เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 45 ราย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport