คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากรจัดพิธีมอบครุสิทธิ์มอบสิทธิ์แห่งความเป็นครูให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานพิธีมอบครุสิทธิ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

เมื่อเร็วนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดงานพิธีมอบครุสิทธิ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ศิษย์ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครู และครูได้ทำพิธีมอบสิทธิ์ความเป็น “ครู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา และเพื่อเป็นการยกย่องอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามเอาไว้

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ อดีตคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ เรืองศรี ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ทำการประกอบพิธีมอบครุสิทธิ์ 

ซึ่งพิธีมอบครุสิทธิ์นั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2522 และจัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport