คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงชิงเก้าอี้นายกส.บอล

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณารายชื่อและหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สภากรรมการ และองค์คณะตุลาการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประกาศผู้สมัครที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯคนใหม่ออกมาแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้แสดงความจำนงไปยื่นการสมัครทั้งหมด 6 ราย ประกอบด้วย 1.นางนวลพรรณ ล่ำซำ, 2.นายวรงค์ ทิวทัศน์, 3.นายพยุริน งามพริ้ง, 4.นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ, 5. นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ และ 6. นายคมกฤช นภาลัย

ล่าสุดปรากฎว่าจากการประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 อาศัยข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2565 ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  

โดยรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายกสมาคม ประกอบด้วย 1.นางนวลพรรณ ล่ำซำ, 2.นายวรงค์ ทิวทัศน์, 3.นายพยุริน งามพริ้ง และ 4.นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ

ส่วนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายกสมาคม ได้แก่ นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ เนื่องจาก ผู้สมัครรายนี้ ไม่ได้รับการเสนอชื่อโดยสโมสรสมาชิกอย่างน้อย 3 ราย ตามข้อบังคับ ลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ข้อ 37.2 หากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านสำนักงานเลขาธิการ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งคำตัดสิน

ขณะที่นายคมกฤช นภาลัย ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง นายกสมาคม ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม โดยดำเนินการแก้ไขเอกสาร และให้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วมายังสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้สโมสรละงู ซิตี้ และ สโมสรดอนเมือง เอฟซี ทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งที่สมัครลงในใบเสนอชื่อ


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport