ศึกลูกหนังมหาวิทยาลัยฯ เตรียมระเบิดศึกรอบภูมิภาค มิ.ย.นี้

ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 กล่าวว่า "ตามที่ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เพื่อหวังผลักดันซอฟท์เพาเวอร์ โดยการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการผลักดัน จึงจับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

สำหรับการแข่งขันรายการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ เติมเต็มศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานงานกีฬาฟุตบอลในระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนาไปสู่ระดับอาชีพ ทั้งยังเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพลานามัย และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อระหว่างนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  พร้อมทั้งใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอลในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนิสิตนักศึกษาให้เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 กำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10-23 มิ.ย. 2567 และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9-18 ส.ค.67 ส่วนรอบคัดเลือกเขตภูมิภาคมีเจ้าภาพ มีดังนี้ (1) เขตภาคเหนือ สถาบันเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, (2) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, (3) เขตภาคกลาง/ตะวันออก สถาบันเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี, (4) เขตภาคใต้ สถาบันเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และ (5) เขตกรุงเทพมหานคร  สถาบันเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ สถาบันเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ขณะที่ระบบการแข่งขันนั้น จะคัดเลือกทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 24 ทีม เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล รมว. อว.  เหรียญรางวัลและเงินรางวัล 300,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัล 200,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัล 70,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport