"พิชัย" นั่งรมว.คลัง,"เสริมศักดิ์"ดูท่องเที่ยวและกีฬา ครม.เศรษฐา 1/1

โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1/1 พิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้าน เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขณะที่ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ถูกปรับนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อ 28 เม.ย.2567 ซึ่งหลายตำแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยน มีความน่าสนใจ เพราะมีการปรับและโยกย้ายตำแหน่งของหัวเรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงบุคคลในวงการกีฬาก็ได้รับความไว้วางใจ ให้เข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งคณะรัฐมนตรีด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช กับ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สลับเก้าอี้กัน โดยนาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขณะที่ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ถูกปรับไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ด้าน นายพิชัย ชุณหวชิร ซึ่งเดิมทีทำหน้าที่เป็นปรึกษานายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังเป็นนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งการปรับครั้งนี้ได้เพิ่มตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อีก 1 คน คือ เผ่าภูมิ โรจนสกุล


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport