เพาะกายจับมือสำนักควบคุมสารต้องห้ามติวเข้มนักกีฬาต้องไร้โด๊ป

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จับมือสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรมติวเข้ม นักกีฬาทุกคนที่จะเข้าร่วมการชิงแชมป์ประเทศไทย โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมจึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์ประเทศไทย (มิสเตอร์ไทยแลนด์) เมษายน 2024

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์กีฬาเพาะกายฟิตเนสโลกที่ประเทศเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางสหพันธ์ได้ขอให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้และความร่วมมือกับองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ WADA เพื่อสร้างแนวทางป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาเพาะกาย เพื่อเป็นไปตามปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในกีฬาเพาะกายอย่างเป็นรูปธรรม

ล่าสุด สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โดย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับ นายแสงชัย ต้นทัพไทย ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, นางลักษมณ ภาวิลาส ผอ.กองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, นายวิทยา วิศรุตโสภณ หัวหน้างานวิชาการสารต้องห้ามทางการกีฬาและนายปริญญา นกแก้ว นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงแผนงานการรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และวางกรอบแนวทางในการความคุมการละเมิดการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมถึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2567

นายศุกรีย์ เผยว่า จากการหารือความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยจะจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกคน โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็น 4 ครั้ง เพื่อให้นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้เข้าร่วมรับการอบรมอย่างทั่วถีงทุกคน ทั้งนี้หากนักกีฬาคนใดไม่เข้าร่วมรับการอบรมความรู้การป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในเดือนเมษายนปีหน้า ทันที

"การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของสมาคมที่จะทำให้กีฬาเพาะกายเป็นกีฬาที่สร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงและนักกีฬาเพาะกายทุกคนต้องแข่งกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ปราศจากการใช้สารต้องห้ามหรือ doping ตามหลักการกีฬาสากล ที่นานาประเทศถือปฏิบัติ"


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport