ตะกร้อยุค"บิ๊กต้อม"ตั้งคณะทำงานใหม่ประเดิมเฟ้นโค้ช-นักกีฬาชุดเอเชียนอินดอร์ฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ มีมติแต่งตั้ง "คณะกรรมการการดำเนินเตรียมทีมชาติไทยชุดใหม่" เพื่อเฟ้นหาผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และ นักกีฬาทีมชาติไทยที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ามาดูแลและเตรียมทีมฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6

ตามที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำ "บิ๊กต้อม" นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดทำการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่เป็นครั้งแรก ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในที่ประชุม ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ได้ทำการหารือถึงแนวทางเรื่องการสรรหา ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และ นักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าในนามตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6  ที่ ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 6 มี.ค. 2567

ในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินเตรียมทีมชาติไทย ชุดใหม่ เข้ามาสานงานต่อจากคณะกรรมฯชุดเดิม เพื่อสานงานต่อและเพื่อเฟ้นหาผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และ นักกีฬาทีมชาติไทย ที่มีความเหมาะสม เพื่อเข้ามาดูแลและเตรียมทีมฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 โดยมีคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

นาย บุญชัย หล่อพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ เป็น ประธานคณะกรรมการฯ, พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์, เลขาธิการสมาคมฯ เป็น เลขาธิการคณะกรรมการฯ, นาย วิระเดช สมปิตะ  อุปนายกสมาคมฯ เป็น คณะกรรมการฯ, ผศ.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็น คณะกรรมการฯ, ผศ.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็น คณะกรรมการฯ, นายสมชาย ประเสริฐศรี กรรมการบริหาร และ เหรัญญิก สมาคมฯ เป็น คณะกรรมการฯ, นายสุพจน์ ตุ้มประชา กรรมการบริหาร เป็น คณะกรรมการฯ

ส่วนกรอบการทำงานของคณะกรรมการการดำเนินเตรียมทีมชาติไทย มีดังนี้ 1. รับผิดชอบกำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์ และดำเนินการคัดสรร ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม เพื่อเสนอรายชื่อนักกีฬา ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย พิจารณาแต่งตั้งต่อไป, 2. รับผิดชอบกำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์ และดำเนินการคัดสรร นักกีฬา ร่วมกับ ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมเพื่อเสนอรายชื่อให้กับคณะกรรมบริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 3. รับผิดชอบกำหนด เกณฑ์ และแนวทางการบริหารจัดการทีมชาติไทยร่วมกับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เพื่อขจัดปัญหาภายนอก และภายในที่เกิดขึ้น, 4. รับผิดชอบกำหนด เกณฑ์ และแนวทางการฝึกซ้อม การประเมินผล นักกีฬาทีมชาติไทย ร่วมกับ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนโดยใช่แนวทางของวิทยาศาสตร์กีฬาสมัยใหม่,  5. รับผิดชอบกำหนดกฎเกณฑ์การบริหารจัดการงบประมาณของทีมกรอบวงเงินที่ได้รับผิดชอบหรือพึงได้รับจาการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 6. รับผิดชอบกำหนด เกณฑ์ และกำกับดูแลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาตะกร้อของมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยฯ, 7. รายงานผลการดำเนินงาน, ปัญหาอุปสรรค และแก้ไข คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย, 8. ให้ประธานเป็นผู้รักษาการตามคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการการดำเนินเตรียมทีมชาติไทยจะมีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการเฟ้นหาผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน และ นักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ในเร็วๆนี้ ก่อนที่จะนำเรื่องเพื่อเสนอขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการแต่งตั้ง ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอนและเปิดเผยชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport