หนูขาไถชิงแชมป์ภาคเหนือ เฟ้น 10 คนแข่งรอบชิงแชมป์ ปทท.

เริ่มแล้ว ศึกจักรยานหนูน้อยขาไถ รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ ที่ห้างเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ สนามนี้จะคัดเอาอันดับ 1-10 ของแต่ละรุ่นในแต่ละภาคไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซูเปอร์แชมป์ ที่ศูนย์กีฬากมล เขตหนองจอก ต่อไป

การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 หรือ "Thailand Balance Bike Championships 2024" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 21 เมษายายน 2567 ที่ห้างเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยการแข่งขันสนามนี้จะคัดเอาอันดับ 1-10 ของแต่ละรุ่นในแต่ละภาคไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  ซูเปอร์แชมป์ ที่ศูนย์กีฬากมล เขตหนองจอก ต่อไป

ด้านผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ รุ่นอายุ 1.6-2 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.อิชรวิชญ์ ไชยตน, ที่ 2 ด.ช.พิรัลธร มะลิงาม, ที่ 3 ด.ช.สิปปกร เทพสมบัติ / รุ่นอายุ 2.1-2.6 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.พชรกร ใจดี, ที่ 2 ด.ช.อชิรวิชญ์ เขียนจัตุรัส, ที่ 3 ด.ช.วีรบุรุษ ทิยันต์ / รุ่น 2.7-3 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.พชรดนัย สุขมี, ที่ 2 ด.ช.พีรณัฐ นันทะเสน, ที่ 3 ด.ช.ณัฐณรัณ ตามสีลำ / รุ่นอายุ 3.1-3.6 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ชิติพัทธ์ อัศวศรีสกุลชัย, ที่ 2 ด.ช.วรภพ วิศิษฐ์กิจการ, ด.ช.ชฎายุ บุตรนิยม / รุ่นอายุ 3.7-4 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.พงษ์พัฒน์ เงางาม, ที่ 2 ด.ช.พีรณัฐ คายสูงเนิน, ด.ช.อนาวินทร์ หวันเหล็ม

รุ่นอายุ 2.1-2.6 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ลลิตา จัดวนิชย์, ที่ 2 ด.ญ.วรัณนภัส พงษ์คำแดง, ที่ 3 ด.ญ.ปริชญา นุชยวง / รุ่นอายุ 2.7-3 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ซีรีน ภู่เงิน, ที่ 2 ด.ญ.จารวี อินทรสูต, ที่ 3 ด.ญ.พระคุณ กิจศุภไพศาล / รุ่นอายุ 3.1-3.6 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.เภมิกา สุทธกูล, ที่ 2 ก.ญ.กุลจิรา จันทร์เงิน, ที่ 3 ด.ญ.อังสุมาลิน กิจสุวรรณ / รุ่นอายุ 3.7-4 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ณัจฉรียา ฟังประเสริฐกุล, ที่ 2 ด.ญ.พิชญ์ชาพร แสงสว่าง, ที่ 3 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ นามวงศ์

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2 เป็นรอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 พฤษภาคม ที่ห้างเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบเรซซิ่ง ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานสมัครเข้าแข่งขันสามรถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. และสมัครได้ที่สนามแข่งขันในวันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 09.00-17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ 


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport