ส.นิติศาสตรมหาบัณฑิตรามฯ อบรมการดำเนินคดีทุจริต ที่มหาสารคาม

นายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ดร.กริช สินธุศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ จิรศักดิ์ เอี่ยมดิลก ประธานสภาทนายความจังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ เกี่ยวกับ "เทคนิคในการต่อสู้คดี และการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ"

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2567 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับทนายความ นักศึกษา ศิษย์เก่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อต่างๆ 

อาทิ ปัญหาข้อกฎหมาย, การดำเนินคดีอาญา, พฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ, การยื่นบัญชีทรัพย์สินในชั้นต่างๆ, พนักงานสอบสวนกับบทบาททนายความ และเทคนิคในการต่อสู้คดีและการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งกระบวนพิจารณาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับบทบาททนายความ

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดการอบรมสัมนา, ท่านอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ช่วยราชการชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก , ผศ.กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล รองอัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดแพร่  และท่านปัญญา วงค์ครุฑ ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลอาญา (อดีตเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ผศ.จิรสุดา ไชยทุม ผู้ดำเนินรายการ

ในโอกาสนี้ได้มีผู้บริหารสภาทนายความจังหวัด อดีตผู้บริหารสภาทนายความ และทนายความอาวุโส เป็นเกียรติเข้าร่วมการอบรมวิชาการในครั้งนี้ด้วย อาทิ จุลพงษ์ พันธุ์สมบัติ ที่ปรึกษาประธานสภาทนายความจังหวัดมหาสารคาม, สุทัศน์ แฝงจันดา รองประธานสภาทนายความจังหวัดกาฬสินธุ์, ชัยวัฒน์ ศรีคชา ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา, สมศักดิ์ อัจจิกุล อดีตนายทะเบียนสภาทนายความ, ภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport