ส.นิติศาสตรมหาบัณฑิตฯจัด สัมมนาวิชาการ กฎหมายอาญาทุจริต พัทยา

สมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ สภาทนายความจังหวัดพัทยาจัดโครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ เกี่ยวกับ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีชรีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย นายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ นายธนเสฏฐ์ ตุ้มทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา กล่าวรายงาน  ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตของทนายความ  ต่อด้วยบรรยายให้ความรู้ปัญหาข้อกฎหมายเรื่อง "การดำเนินคดีอาญา พฤติการร่ำรวยผิดปกติ และการยื่นบัญชีทรัพย์สินในชั้น ป.ป.ช." ข้อสังเกต กระบวนพิจารณาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กับบทบาททนายความ บัญชีชี้ช่องพยานหลักฐาน การตรวจพยานหลักฐาน และวิธีการนำสืบพยานในคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับ คำฟ้อง คำให้การ ฯลฯ

 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม ได้ซักถามปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ทนายความ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจเข้าร่วมทั่วไป

ในโอกาสนี้ได้มีผู้บริหารสภาทนายความ อดีตผู้บริหารสภาทนายความ สภาทนายความในเขตพื้นที่ภาค 2 และตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมการสัมนาครั้งนี้ด้วย อาทิ นายวรพงษ์ วรัญญานนท์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว,นายลือเกศ ยิสารคุณ ประธานสภาทนายความจังหวัดตราด,นายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง,นายชัยวัฒน์ ศรีคชา ประธานสภาทนายความจังหวัด

ฉะเชิงเทรา,นายพงษ์ศิริ ส่งศิลป์สะอาด ประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี , นายผาติบพิตร บุญพูน รองประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา,นายสมศักดิ์ ทารินทร์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี,นายจุมพล ดีทองสุข อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว,นายภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ,นายตะวัน พันตานุสนธิ์ รองประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี,นายสมศักดิ์ อัจจิกุล อดีตนายทะเบียนสภาทนายความนายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล อดีตที่ปรึกษานายกสภาทนายความ,ภูวิศ ยงดีมิตรภาพ,นางสาวณัฐฐินันท์ พันธ์สมบูรณ์ อนุกรรมการเผยแพร่กฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สภาทนายความ และนางสาวกชนิช ปิ่นนิล

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport