ส.นิติศาสตรมหาบัณฑิต รามฯ จัดสัมมนาเทคนิคต่อสู้ดำเนินคดีทุจริต

สมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมสัมมนาวิชาการให้กับพี่น้องทนายความ ภาค 8 ที่สุราษฎร์ธานี

นายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัมมนาการอบรมกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ เกี่ยวกับ "เทคนิคในการต่อสู้และการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ" ที่ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.อุบลราชธานี เมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 

ในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีท่านอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6, ท่านกาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล รองอัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดแพร่ และท่านปัญญา วงค์ครุฑ ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลอาญา เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งมี นายทรงยศ ยอดดนตรี กรรมการมรรยาท สภาทนายความ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล อดีตนายทะเบียนสภาทนายความ, นายวันชัย บุญฤทธิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชัยวัฒน์ ศรีคชา ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา, ดร.พีรภัทร ฝอยทอง, น.ส.ณัฐฐินนท์ พันธุ์สมบูรณ์ กก.และเลขาฯสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา,น.ส.กชนิช ปิ่นนิล

นายคำนวณ โสมนิล ประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายอุดม ยกทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดระนอง, นายจรินทร์ ก๋งม้า ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร, นายสุทัศน์ หนูเดช ประธานสภาทนายความจังหวัดปากพนัง, นายกฤษฎิ์ สุดถนอม ประธานสภาทนายความเกาะสมุย

นายสุวิทย์ พลายชุน ประธานสภาทนายความจังหวัดหลังสวน, นายวัชรินทร์ เพ็ชรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดทุ่งสง, นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร ประธานสภาทนายความจังหวัดพังงา นอกจากนี้ยังมีนายประกิต   เพชรรัตน์ อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8, นายสมชัย เลี้ยงจรูญรัตน์, นายศิริวัฒน์  เดชชาย อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายวสุชาติ เพชรทอง, น.ส.สุชาดา ลิ้มสกุล อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดเวียงสระ, นายอดุลย์   ส่งเสริมสกุล, นายบุญยงค์ จรัสจรูญฤทธิ์, นายจตุรงค์ แก้วเหล็ก, นายจีระศักดิ์ คงมา และหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

พร้อมทั้งนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี, ผศ. เพชร ขวัญใจสกุล คณะคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่ามกลางพี่น้องทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 400 คน

ก่อนเริ่มการอบรม นายกองตรีดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดงานสัมมนาการอบรมกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ เกี่ยวกับ "เทคนิคในการต่อสู้และการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ" เพื่อพี่น้องทนายความในภาค 8 ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ที่จะต้องศึกษาแนวทางการต่อสู้คดีในชั้นศาล จึงเห็นว่าโครงการอบรมในวันนี้มีความจำเป็น และสำคัญมากที่จะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งจะมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport