สมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตม.รามคำแหง อบรมดำเนินคดีทุจริตประพฤติมิชอบ

สมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จับมือ สภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ นายรุ่งธรรม สมคิด ประธานสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์ จัดการอบรมวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ เกี่ยวกับ "เทคนิคในการต่อสู้คดี และการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ" ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ห้องสัมมนา ภัตตาคารเล่งหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

สมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ให้กับทนายความ นักศึกษา ศิษย์เก่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ปัญหาข้อกฎหมาย, การดำเนินคดีอาญา, พฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ, การยื่นบัญชีทรัพย์สินในชั้นต่างๆ, พนักงานสอบสวนกับบทบาททนายความ และเทคนิคในการต่อสู้คดีและการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งกระบวนพิจารณาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับบทบาททนายความ

ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา, ท่านอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษา และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6, ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล รองอัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดแพร่ และท่านปัญญา วงค์ครุฑ ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลอาญา (อดีตเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ (นายกสภาทนายความคนแรก) และอดีตนายกสมาคมทนายความฯ เดินทางมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ และกล่าวให้โอวาท ให้กำลังใจแก่ทนายความ ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

ทั้งนี้ยังมีผู้บริหารสภาทนายความจังหวัดต่างๆ มาร่วมการอบรมวิชาการในครั้งนี้ด้วย อาทิ นายภักดี บุษยะบุตรี อดีตอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสภาทนายความ ,นางสาวใจเพชร รักมิตร ประธานสภาทนายความจังหวัดแม่สอด, นายรังสรรค์ ช้างกลาง ประธานสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร, นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์, นางสาวนงนาฎ ลือตระกูล อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล อดีตนายทะเบียนสภาทนายความ, นายชัยวัฒน์ ศรีคชา ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทนายอุดมศักดิ์ ชั่งเปี่ยม, นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล อดีตที่ปรึกษานายกสภาทนายความ, ภูวิศ ยงดีมิตรภาพ, นางสาวณัฐฐินันท์ พันธ์สมบูรณ์ อนุกรรมการเผยแพร่กฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สภาทนายความ และนางสาวกชนิช ปิ่นนิล

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport