พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาร่วมพิธีดังกล่าวรองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล ปัจจุบันอายุ 60 ปี เกิดที่จังหวัดลำปาง โดยมีประวัติการศึกษา และทำงานดังนี้

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร (มหาวิทยาลัย) แม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2530

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เมื่อปี พ.ศ. 2537

- เริ่มรับราชการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2532  เมื่อครั้งเป็น วิทยาลัยครูอุบลราชธานี โดยสังกัดคณะวิชาเกษตรศาสตร์

- ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

- เคยดำรงตำแหน่งบริหาร อาทิ รองอธิการบดี, คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ด้วยบุคลิกที่กล้าคิดและตัดสินใจเร็ว  ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีผลงานโดดเด่น และได้รับการชื่นชมหลายด้าน อาทิ ด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ที่พัฒนามหาวิทยาลัยให้ร่มรื่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางเมือง ปรับรูปแบบอาคารให้มีอัตลักษณ์ร่วมสมัย มีกลุ่มอาคารกีฬาและพัฒนาสุขภาวะ ทั้ง ฟิตเนส,  อินดอร์สเตเดี้ยมเอนกประสงค์, สนามแบดมินตัน, ยิมเนเซียม, สระว่ายน้ำ โดยเฉพาะ UBRU Happiness Stadium สนามกีฬาหลักกลางเมือง ที่สวยงามด้วยพื้นหญ้าสีเขียวขจี และอัฒจันทร์เหล็กรูปลักษณ์ทันสมัย นับเป็นสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกตาคือ การเปลี่ยนรั้วสูงรอบมหาวิทยาลัยเป็นแนวดอกไม้ ต้นไม้ ตลอดด้านที่ติดถนนหลัก ทั้งถนนชยางกูร, ราชธานี และแจ้งสนิท    

ด้วยการคิดต่าง จากคำว่า "สถานที่ราชการห้ามเข้า" เป็น "สถานที่ราชการเข้าได้" ให้คนภายนอกได้มองเห็นต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึง และใช้ทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ง่าย

นอกจากการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล  ยังรับหน้าเสื่อจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากรให้สนุกและมีสีสัน เช่น การเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ในปี 2562, เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในปี 2565, จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา "ยลแสงศิลป์ดินแดนแห่งความสุข" ปี 2566, เจ้าภาพกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 2566 ซึ่งทุกกิจกรรมต่างมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport