มูลนิธิสันติราษฎร์ 56 จัดกิจกรรม “จิตอาสา…แทนคุณแผ่นดิน”เนื่องในวันมาฆบูชา

ชุดปฏิบัติการที่3 จ.ชลบุรี สังกัดมูลนิธิสันติราษฎร 56 จัดกิจกรรม “จิตอาสา…แทนคุณแผ่นดิน” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยความร่วมมือร่วมแรงจากภาคประชาชนจิตอาสาช่วยกันทสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในวัดศาลา กุฏิ โบสถ์ และล้างห้องน้ำ วัดใหม่บ้านสวน ซอย เทศบาลตำบลบ้านสวน 9 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสา…แทนคุณแผ่นดิน ถือว่าเป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสันติราษฎร์ 56  ที่วางไว้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการสันติราษฎร์๕๖ ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของพุทธศาสนา และประชาชน.ได้นำจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกัน เก็บกวาดขยะ กวาดใบไม้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา 

แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่สำหรับกิจกรรม “จิตอาสา…แทนคุณแผ่นดิน เป็นการรวมพลังของจิตอาสาด้วยความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะจากการร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนด้วยความเสียสละในครั้งนี้


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport