ส.อีสปอร์ตเซ็นเอ็มโอยูพัฒนาบุคลากรดิจิทัลพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมไทย

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เซ็นเอ็มโอยู โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลทางด้านอีสปอร์ต ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเติบโตไวของประเทศไทย

โดยเมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลทางด้านอีสปอร์ต ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเติบโตไวของประเทศไทย (Thailand e-Sports Digital Competency to Professional Games Industries) ที่ไทยแลนด์ อีสปอร์ต สเตเดี้ยม โดยมีตัวแทนจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ต เครือข่ายเข้าร่วมทำความร่วมมือ 17 หน่วยงาน พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษจาก นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และ สิริกาญจน์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งนี้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลทางด้านอีสปอร์ต ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเติบโตไวของประเทศไทย (Thailand e-Sports Digital Competency to Professional Games Industries) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบนิเวศกีฬาอีสปอร์ตให้รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม (Esports Training Center), การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Training) ในด้านกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 80,000 คน และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชัน (Esports Knowledge Content) หลักสูตรการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตในระดับพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพกีฬาอีสปอร์ต ทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ อาชีพนักกีฬาอีสปอร์ต, อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ต (โค้ช),อาชีพผู้ตัดสินกีฬาอีสปอร์ต (กรรมการ), อาชีพผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต และอาชีพผู้บรรยายเกมกีฬาอีสปอร์ต (แคสเตอร์)

อนึ่งการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญ อย่างยิ่งในการสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ซึ่งเป็น อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและทั่วโลก การส่งเสริมและพัฒนา สมรรถนะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรเหล่านี้ จะช่วยบุคลากรด้านอีสปอร์ตของประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างผลกระทบต่อ เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างครอบคลุมในทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมดิจิทัล  โดยสิ่งที่สมาคมฯ เองได้ให้ความสำคัญเช่นกัน คือการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ จากความ ร่วมมือในหลายภาคส่วนในสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของประเทศไทย

สำหรับโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ค. 2567  เป็นต้นไป และจะมีการเปิดรับสมัครประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในเร็วๆนี้ โดยสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางหลักของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport