นายกเศรษฐา พร้อมดันอีสปอร์ตไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน-มวยไทยสู่เวทีโลก

นายกเศรษฐา พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากงาน “THACCA SPLASH - Soft Power Forum 2024” ปฐมบทการส่งเสริม 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ด้านเกมเน้นจัดอีสปอร์ตให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน ,กีฬาดันมวยไทยสู่เวทีโลก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เผยมุ่งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการผลักดันอุตสาหกรรม Soft Power ไทยให้เติบโต ยกระดับทักษะขั้นสูงแก่แรงงานไทย พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงาน THACCA SPLASH - Soft Power Forum 2024 เมื่อวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสความสนใจจากประชาชนชาวไทยจำนวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด ตกผลึกเป็นแนวนโยบายที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปขับเคลื่อนการทำงาน ควบคู่กับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นที่การรับรู้ให้ Soft Power ไทย นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดัน 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีระดับโลก ตั้งเป้า 4 ปี สร้างตัวเลขเศรษฐกิจ 4 ล้านล้านบาท 

โดยสาระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและกีฬา นั้นจะสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมคือ

-สาขาเกม เปลี่ยนคนเล่นเกมให้เป็นรายได้ โดยจะจัดการแข่งขันเกมระดับท้องถิ่น เพิ่มสัดส่วนมูลค่าของเกมในประเทศไทย และจัดงานอีสปอร์ตให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 

-สาขากีฬา เน้นย้ำถึงการผลักดันมวยไทยสู่เวทีโลก โดยจะสร้างบุคลากรทางมวย มีผู้ผลิตสินค้ามวยขายทั้งในประเทศและส่งออก ผลักดันให้คนเข้าถึงกีฬา-กิจกรรมที่เกี่ยวกับมวยไทย 

ด้านนายกรัฐมนตรี เผยว่า “เชื่อมั่นว่าไทยมีศักยภาพพร้อมจะได้รับการผลักดันสนับสนุน โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นปฐมบทสำคัญสู่การเชื่อมโยงการดำเนินงานจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นทิศทางสำหรับอนาคตให้แก่ Soft power ไทย ซึ่งรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนไทย เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างความมั่นคงให้แก่วิถีชีวิตของประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport