ส.วอลเลย์บอลไทย แถลงเปิดโปรแกรมลูกยาง ปทท. ปี 67

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอล "ซีเล็ค" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ General Manager บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด, นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน, นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์, นายสุบิน ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การแถลงข่าววอลเลย์บอล "ซีเล็ค" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 67

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าว "การแข่งขันวอลเลย์บอล "ซีเล็ค" ทั้งวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด ถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้

ณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ General Manager บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด กล่าว "ทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปีแล้ว ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เหมือนกันของ ที่ต้องการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชน นักกีฬา ให้ใส่ใจต่อสุขภาพดี รวมถึงให้การสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง รวมถึง ความมีวินัย น้ำใจนักกีฬา และการทำงานเป็นทีม"

นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน กล่าว "จังหวัดชุมพร รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 มีนาคม 2567 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทางเราได้จัดเตรียมสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้มีความพร้อมให้ได้ตามมาตรฐานของสมาคมฯ เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย"

นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าว "จากประสบการณ์ที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการต่างๆ ของสมาคมฯ มาแล้วหลายรายการ ในครั้งนี้ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด  เยาวชน รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 เราได้เตรียมสนามแข่งขัน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันให้มีความพร้อมในระดับสูงสุด เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจ และพร้อมดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานการจัดการแข่งขันของทางสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด"

นายสุบิน ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กล่าว "จากประสบการณ์ที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการต่างๆ ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาแล้วหลายรายการ ยิมเนเซียมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การจัดการแข่งขันประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่าย และในปีนี้ รายการวอลเลย์บอล เยาวชน ชาย-หญิง จะมีทีมจากประเทศออสเตรเลีย และประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันด้วย ถือเป็นสีสันของรายการแข่งขันเลยก็ว่าได้" 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กล่าว "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล "ซีเล็ค" ประชาชน ข ชาย ชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทางเราได้จัดเตรียมสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ให้มีความพร้อมให้ได้ตามมาตรฐานฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมฯ เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย"

กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

- การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2567 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด เทศบาลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

- การแข่งขันวอลเลย์บอล เยาวชน ชาย-หญิงชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 16-25 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

- การแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชน ข ชาย ชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

- การแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชน ข หญิง ชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

- การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เยาวชน รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2567 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport