มูลนิธีซีเกมส์ฯ พร้อมหาแนวทางหนุนไทยผงาดเจ้าซีเกมส์ปี 2025

มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ร้อมสรรหาคณะทำงานในการทำงานร่วมกับกกท. เพื่อหาข้อสรุปและถอดบทเรียน จากศึกซีเกมส์ 2023 เพื่อปรับแผนให้ประเทศไทยกลับเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้ง

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 เป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2567 มูลนิธิ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ ห้องประชุมอาคาร 200 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ, นายวิวิฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ, นายขจร พราวศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ, น.ส.สุมาลี วิญญูวรรธน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ, นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการมูลนิธิฯ, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส กรรมการมูลนิธิฯ, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล กรรมการมูลนิธิฯ และ น.ส.จันทร พิมพ์สกุล เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุม

 สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ คือเรื่องรายงานผลงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2566-2567, แผนงานประจำปี 2567, เรื่องบัญชีงบดุลมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13, เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 และเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567-2571 ต่อไปรวมทั้งหมด 9 ท่านได้แก่  1.พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13, 2. ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ, 3.นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการมูลนิธิฯ, 4.นายณัฐวุฒิ เรืองเวส กรรมการมูลนิธิฯ, 5.นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล กรรมการมูลนิธิฯ, 6.นางสาวจันทร พิมพ์ สกุล กรรมการมูลนิธิฯ, 7.นางสาวมาลี วิญญูวรรธน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ, 8.นายวิวิฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการและ เลขานุการมูลนิธิฯ และ 9.นายขจร พราวศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อสรรหาคณะทำงานในการทำงานร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อสรุปเกี่ยวซีเกมส์ที่ผ่านมา เพื่อปรับแผนให้ประเทศไทยกลับเป็นเจ้าแห่งเหรียญทองอีกครั้ง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส และ นายมนตรี ไชยพันธุ์   ประสานคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลตรงนี้ และได้มอบหมายให้ นายมนตรี  ได้ทำแผนร่วมกับนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์กีฬา เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องนี้ และยังมีการหารือเรื่องจะมีการจัดงานเชิดชูเกียรติหลังจากจบมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วันและเวลาจะมีการประชุมเพื่อหารือกันอีกครั้งที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport